UTSKRIFT 
Riksbanken och centralbankerna i Estland, Lettland och Litauen sluter överenskommelse
DATUM
2006-12-18

Riksbanken har slutit en överenskommelse med centralbankerna i Estland, Lettland och Litauen om samarbete vid finansiella kriser, ”Memorandum of Understanding on Management of a financial crisis in banks with cross-border subsidiaries or branches”. Överenskommelsen undertecknades vid ett möte i Stockholm i dag mellan Andres Lipstok, centralbankschef i Estland, Ilmars Rimsevics, centralbankschef i Lettland, vice centralbankschef Darius Petrauskas som representerade Reinoldjis Sarkinas, centralbankschef i Litauen och Sveriges riksbankschef Stefan Ingves.

I dagsläget äger svenska banker en stor del av banksystemet i Estland, Lettland och Litauen. En finansiell kris som uppstår i en bank som ingår i en gränsöverskridande bankgrupp kan få återverkningar på hela bankgruppen. Det finns därför ett behov av att myndigheterna i dessa länder samarbetar nära för att kunna agera om en gränsöverskridande bank får problem.
 
Dagens överenskommelse är inriktad på praktiska frågor. Den fastställer att den centralbank som först identifierar en potentiell kris ska kontakta övriga centralbanker. Den indikerar vidare vilken centralbank som ska ansvara för att samordna information och kontakter och anger vilken typ av information som är relevant.
 
Den undertecknade överenskommelsen kompletterar de som tidigare träffats mellan myndigheterna inom EU om hur finansiella kriser i gränsöverskridande banker ska hanteras. Den avser endast samarbetet mellan centralbankerna och påverkar inte andra ingångna avtal.
 
Överenskommelsen finns tillgänglig på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se.
DOKUMENTATION
 
Riksbanken och centralbankerna i Estland, Lettland och Litauen sluter överenskommelse | 67 Kb
Memorandum of Understanding (Mou) between the centralbanks of Estonia, Latvia, Lithuania and Sweden | 539 Kb

KONTAKTINFORMATION
Tomas Lundberg, pressekreterare, tel. 08-787 02 15

INNEHÅLLSANSVARIG
Stabsavdelningen

SENAST GRANSKAD
2006-12-18
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
FRÅGOR OCH SVARÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning
Press & debattPressmeddelandenNyheterDebattartiklarWebbTVPresstjänstBildbankChattTalEkonomiska kommentarerRapporterArtiklar och fördjupningarDagordningar och protokollYttrandenÄrendelistaSedel- och myntskrifterInformationsskrifterInternationella nyheterEMU-skrifterPublikationer från Europeiska centralbanken (ECB)StatistikPrenumerera via RSS