2,003 captures
01 Jun 1997 - 14 May 2022
DECJANFEB
01
200520072008
About this capture


Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt
NYHETER
Öberg: Riksbanken och avtalsrörelsen
2006-12-18 Vice riksbankschef Svante Öberg talade idag i Västerås. ”Det mesta talar för att vi kan se fram emot en avtalsrörelse nästa år som är förenlig med en fortsatt god ekonomisk utveckling. Det är särskilt tre skäl som talar för det.”   LÄS MER
Värdet av direktinvesteringarna ökade 2005
2006-12-20 Värdet av svenska direktinvesteringstillgångar i utlandet ökade under 2005 med 246 miljarder kronor jämfört med 2004. Även värdet av utländska direktinvesteringstillgångar i Sverige ökade, med 61 miljarder kronor. Det visar Riksbankens årliga undersökning av direktionsinvesteringstillgångar i Sverige och i utlandet som publiceras idag.   LÄS MER
Riksbanken och centralbankerna i Estland, Lettland och Litauen sluter överenskommelse
2006-12-18 Riksbanken har slutit en överenskommelse med centralbankerna i Estland, Lettland och Litauen om samarbete vid finansiella kriser vid ett möte i Stockholm i dag.  LÄS MER
2006-12-29
Finansmarknadsstatistik inklusive penningmängd, november 2006. Pressmeddelande på Statistiska centralbyråns webbplats
2006-12-29
Yttrande över remiss om Ändringar i redovisnings-föreskrifterna om kapitaltäckningsanalysen (FI Dnr 06-2299-250)
2006-12-22
Yttrande över kompletterande remiss beträffande utkast till avsnitt om genomlysning i kommande lagrådsremiss "En ny lag om värdepappersmarknaden"
2006-12-19
Yttrande över Finansdepartementets remiss av förordning om kapitaltäckning och stora exponeringar
2006-12-19
NYHETSARKIV 
 
 
KALENDARIUM
2007-01-0209:30
Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion den 14 december 2006 publiceras.
2007-01-1209:30
Portföljinvesteringar, november 2006
2007-01-1613:00
Direktionen sammanträder
SE HELA KALENDARIET
BOKMÄRKEN
Här kan du skapa bokmärken till sidor du besöker ofta. Klicka på BOKMÄRKE som ligger till höger under menyn på alla informationssidor för att skapa ett bokmärke.
INFLATION / KPI
 


Kontakt English Översikt Ordlista Länkar