40 captures
6 Jun 2004 - 30 Dec 2011
SEPDECFEB
30
200520062007
About this capture


Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt
 UTSKRIFT | BOKMÄRKE 
Tidigare nyheter på förstasidan
561 länkar
DATUMRUBRIK
2006-12-29Referensräntan fastställd till 3,0 procent
2006-12-29Finansmarknadsstatistik inklusive penningmängd, november 2006. Pressmeddelande på Statistiska centralbyråns webbplats
2006-12-22Yttrande över remiss om Ändringar i redovisnings-föreskrifterna om kapitaltäckningsanalysen (FI Dnr 06-2299-250)
2006-12-21Riksbanken söker en UNIX systemadministratör till infrastrukturenheten
2006-12-21Riksbanken söker IT-säkerhetsspecialist till infrastrukturenheten
2006-12-20Värdet av direktinvesteringarna ökade 2005
2006-12-19Yttrande över kompletterande remiss beträffande utkast till avsnitt om genomlysning i kommande lagrådsremiss "En ny lag om värdepappersmarknaden"
2006-12-19Yttrande över Finansdepartementets remiss av förordning om kapitaltäckning och stora exponeringar
2006-12-19Yttrande över Finansinspektionens remiss av förslag till nya föreskrifter om a) kapitaltäckning och stora exponeringar b) kreditvärderings-företag c) offentliggörande av information, d) rapportering av likviditetsrisker, och e) rapportering av ränterisker
2006-12-18Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 16 november
2006-12-18Riksbanken och centralbankerna i Estland, Lettland och Litauen sluter överenskommelse
2006-12-18Öberg: Riksbanken och avtalsrörelsen
2006-12-18Penning- och valutapolitik nummer 3, 2006
2006-12-15Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter
2006-12-14ECB:s månadsrapport december 2006
2006-12-13Protokoll från direktionens sammanträde den 7 december
2006-12-13Nyberg: Riksbankens samarbete med Sida
2006-12-12Riksbanksfullmäktige sammanträder fredagen den 15 december 2006 klockan 13.00
2006-12-11Portföljinvesteringar oktober 2006
2006-12-08Direktionens dagordning torsdagen den 14 december 2006 klockan 13.00 (penningpolitiskt möte)
2006-12-07Avdelningen för finansiell stabilitet anordnar en internationell konferens 5-6 september 2007
2006-12-05Protokoll från direktionens sammanträde den 9 november
2006-12-05Riksbanken presenterar ny rapport om finansiell stabilitet
2006-11-30Ingves: Kommentar till ”En utvärdering av svensk penningpolitik 1995-2005”
2006-11-28Rosenberg: Det aktuella ekonomiska läget
2006-11-28Utvärdering av penningpolitiken
2006-11-27Betalningsbalansen, kvartal 3, 2006
2006-11-24Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 19 oktober
2006-11-24Yttrande över förslag till reviderad standard för näringsgrensindelning (Dnr2006/1558)
2006-11-24Yttrande över redovisningsfrågor kring tillämpning av och övergången till lagbegränsad IFRS för onoterade finansiella företag (FI Dnr 06-2299-250)
2006-11-24Nyberg: Är hedgefonderna farliga?
2006-11-21Direktionens dagordning torsdagen den 23 november 2006 kl 13.00
2006-11-16Stort förtroende för riksbankschefen Stefan Ingves hos medarbetarna
2006-11-15Ingves: The development of a modern financial sector in Sweden
2006-11-15Ingves: Den svenska inflationsmålspolitiken – ramverk och erfarenheter
2006-11-15Särskilt protokoll från direktionens sammanträde den 25 oktober
2006-11-14IMF:s syn på den svenska ekonomin
2006-11-14Yttrande över Finansinspektionens förslag till IFRS-anpassningar av uppställningsformer (remissvar och Finansinspektionens bemötanden)
2006-11-14Yttrande över remiss Ett reformerat solvenssystem för försäkringsbolag (Fi2006/4208)
2006-11-14Riksbanksfullmäktige sammanträder torsdagen den 16 november 2006 kl 15.00
2006-11-10Workshop on exchange rate determination
2006-11-07Direktionens dagordning torsdagen den 9 november 2006 kl 13.00
2006-11-06Nyberg: Riksbanken och fastighetsmarknaden
2006-11-03Ingves: Banking reforms
2006-11-01Svenskt värdepappersinnehav 2005
2006-10-30Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 22 september
2006-10-27Kontanthanteringsrådets andra möte den 26 oktober
2006-10-27Protokoll från direktionens sammanträde den 19 oktober
2006-10-26Ingves: Inledning om penningpolitiken
2006-10-26Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter
2006-10-24Yttrande över remiss om Ny associationsrätt för försäkringsföretag (SOU 2006:55) (Fi2006/2981)
2006-10-24Yttrande över remiss av Riksgäldskontorets förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning (Fi2006/4488)
2006-10-20Protokoll från direktionens sammanträde den 10 oktober
2006-10-20Årets andra redogörelse till riksdagen om penningpolitiken – inflationsrapport nr 3
2006-10-19Johan Gernandt utsedd till ny ordförande i riksbanksfullmäktige
2006-10-19Direktionens dagordning onsdag den 25 oktober2006 kl 13.00
2006-10-19Riksbanksfullmäktige sammanträder torsdagen den 19 oktober 2006 kl 15.00
2006-10-18Srejber: Sårbarheter i det moderna betalningsväsendet
2006-10-17Direktionens dagordning torsdagen den 19 oktober 2006 kl. 13.00
2006-10-16Ingves: Cross-border banking regulation – a way forward: The European case
2006-10-13The Nordic-Baltic Office International Monetary Fund Report 2006/2: Recent Policy Developments in the International Monetary Fund | 59 Kb
2006-10-12Ingves: Det ekonomiska läget
2006-10-11Utgivning av minnesmynt 2007
2006-10-11Kai Barvèll ny chef för stabsavdelningen
2006-10-10Protokoll från direktionens sammanträde den 28 september
2006-10-09Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2006
2006-10-09Persson: Pensioner, globaliseringen och det aktuella ekonomiska läget
2006-10-06Direktionens dagordning tisdagen den 10 oktober 2006 kl. 13.00
2006-10-05Öberg: Riksbanken och svensk ekonomi
2006-09-29Riksbanken omfördelar guld- och valutareserven
2006-09-27Ingves: Sunda statsfinanser och låg inflation – vägen till framgång!
2006-09-26Srejber: Förbättrad budgetdisciplin i EU genom transparens och nationellt ägarskap
2006-09-25Direktionens dagordning den 28 september klockan 13.00
2006-09-25Protokoll från direktionens sammanträde den 6 september
2006-09-20Yttrande över remiss om förslag till ändringar i redovisningsföreskrifterna om kapitaltäckningsanalysen (FI Dnr 06-2299-250)
2006-09-20Riksbanksfullmäktige sammanträder fredagen den 22 september kl. 13.00
2006-09-18Rosenberg: Penningpolitiken i Sverige
2006-09-15IMF:s och Världsbankens årsmöten i Singapore, 19 – 20 september 2006
2006-09-14Nyberg: Riksbankens penningpolitiska strategi
2006-09-13Persson: Det aktuella ekonomiska läget
2006-09-12Ingves: Finansiella kriser i ett internationellt perspektiv
2006-09-12Särskilt protokoll från direktionens sammanträde den 29 augusti
2006-09-08Riksbanksfullmäktiges kommentar till Kristina Perssons beslut
2006-09-08Vice riksbankschef Kristina Persson ställer inte upp för omval till direktionen
2006-09-07Nya kalenderuppgifter våren 2007
2006-09-07ECB:s månadsrapport september 2006
2006-09-07Järnvägen 150 år – nytt minnesmynt
2006-09-04Protokoll från direktionens sammanträde den 29 augusti
2006-09-04Protokoll från direktionens sammanträde den 24 augusti
2006-09-01Direktionens dagordning onsdagen den 6 september kl. 13.00
2006-08-31Riksbank hosts international research conference on the governance of central banks
2006-08-30Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter
2006-08-22Direktionens dagordning tisdag den 29 augusti kl 13:00
2006-08-22Direktionens dagordning torsdagen den 24 augusti kl. 13.00
2006-08-17Paneldebatt om globalisering, arbetsmarknad och penningpolitik den 15 augusti
2006-08-17Srejber: Frameworks and stabilisation policy in a monetary union.
2006-08-15Yttrande över Finansinspektionens förslag till IFRS-anpassningar av uppställningsformer (Fi Dnr 06-2299-250)
2006-08-15Yttrande över betänkandet En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50 och SOU 2006:74) (Fi2006/2506 samt Fi2006/3480)
2006-08-15Yttrande över betänkandet Fondkommission - och en ny kommissionslag (SOU 2005:120) (Ju2006/741/L2)
2006-07-13Penning- och valutapolitik nr 2 2006
2006-07-06Beslut om titel på ekonomipriset
2006-07-03Protokoll från direktionens sammanträde den 19 juni
2006-07-03Särskilt protokoll från direktionens sammanträde den 19 juni
2006-06-30Referensräntan fastställd till 2,5 procent
2006-06-28Yttrande över betänkandet Registrering av riksdagsledamöternas åtaganden och ekonomiska intressen (2005/06:URF4) (Dnr 049-3248-05/06)
2006-06-28Srejber: Ska penningpolitiken dämpa uppdrivna skulder och tillgångspriser i en inflationsmålsregim?
2006-06-22Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 19 maj
2006-06-21Yttrande över betänkandet God sed vid lönebildning (SOU 2006:32) (N2006/2976/ARM)
2006-06-21Bok om Riksbankens historia
2006-06-21Protokoll från direktionens sammanträde den 15 juni
2006-06-20Meddelande om tekniska problem
2006-06-20Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter
2006-06-19Riksbanksfullmäktige sammanträder tisdagen den 20 juni 2006 kl. 13.00
2006-06-16Protokoll från direktionens sammanträde den 7 juni
2006-06-16Publicering och presentation av årets andra inflationsrapport
2006-06-15Riksbanken publicerar Den svenska finansmarknaden 2006
2006-06-15Yttrande över Tillträdesvillkor för betalsystem – skillnader för små och stora banker (Konkurrensverkets rapportserie 2006:1, Fi2006/630)
2006-06-15ECB:s månadsrapport juni 2006
2006-06-13Ingves: Can regional financial sector assessments provide additional values to the EU countries?
2006-06-13Protokoll från direktionens sammanträde den 18 maj
2006-06-13Direktionens dagordning torsdagen den 15 juni klockan 13.00
2006-06-12Direktionens dagordning måndagen den 19 juni klockan 13.00
2006-06-08Rosenberg: Riksbankens prognoser och den aktuella penningpolitiken
2006-06-07Direktionens dagordning onsdagen den 7 juni klockan 13.00
2006-05-31Riksbanken presenterar ny rapport om finansiell stabilitet
2006-05-30Öberg: Den svenska ekonomin och penningpolitiken
2006-05-26Publicering och presentation av årets första finansiella stabilitetsrapport
2006-05-23Ingves: Riksbanken och penningpolitiken
2006-05-22Yttrande över betänkandet Betalningsansvar vid obehörig användning av kontokort m.m. (SOU 2005:108) (Ju2005/11592/L2)
2006-05-22Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 21 april
2006-05-19Nyberg: Riksbankens penningpolitiska strategi
2006-05-19Riksbanken publicerar sammanfattande beskrivning av den penningpolitiska strategin
2006-05-16Protokoll från direktionens sammanträde den 4 maj
2006-05-16Direktionens dagordning torsdagen den 18 maj kl. 13.00
2006-05-16Riksbanksfullmäktige sammanträder fredagen den 19 maj 2006 kl. 13.00
2006-05-12Srejber: Are we ready to deal with a cross-border banking crisis in Europe?
2006-05-12Persson: Penningpolitiken och arbetsmarknaden
2006-05-11Särskilt protokoll från direktionens sammanträde den 27 april
2006-05-09Yttrande över remiss om föreskrifter och allmänna råd om särskild tillsyn över finansiella konglomerat m.m. (FI Dnr 06-3562-200)
2006-05-05Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 17 mars
2006-05-03Protokoll från direktionens sammanträde den 27 april
2006-05-03Persson: Globalisering, obalanser och möjliga vägar framåt
2006-04-28Direktionens dagordning torsdagen den 4 maj klockan 13.00
2006-04-28Reporäntan lämnas oförändrad på 2 procent
2006-04-27Förlängd inlämningstid för gamla sedlar
2006-04-26Protokoll från direktionens sammanträde den 6 april
2006-04-26Ingves: Kontanthanteringen – en viktig samhällsfråga
2006-04-25Srejber: Så förvaltas Riksbankens finansiella tillgångar
2006-04-24Direktionens dagordning torsdagen den 27 april klockan 13.00
2006-04-21Internationella valutafondens vårmöte 2006
2006-04-21Penning- och valutapolitik nr 1 2006
2006-04-21Riksbanken ändrar valutafördelningen
2006-04-19Rosenberg: Riksbanken och inflationsmålspolitiken – det nya ränteantagandets betydelse
2006-04-13Riksbanksfullmäktige sammanträder fredagen den 21 april 2006 kl. 13.00
2006-04-05Riksbankens årsredovisning 2005
2006-04-04Protokoll från direktionens sammanträde den 23 mars
2006-04-04Ingves: Inflationsmålet och penningpolitiken
2006-04-03Direktionens dagordning torsdagen den 6 april klockan 13.00
2006-03-30Rosenberg: Utvärdering av penningpolitik
2006-03-27Nyberg: Finansiella reformer och finansiell kris – svenska erfarenheter
2006-03-23Protokoll från direktionens sammanträde den 9 mars
2006-03-21Direktionens dagordning torsdagen den 23 mars klockan 13.00
2006-03-21Nyberg: The framework of modern central banking
2006-03-21Yttrande över riksdagsförvaltningens promemoria Ny föreskrift om säkerhet med mera (Dnr 280-519-05/06)
2006-03-21Öberg: Sverige - en låginflationsekonomi
2006-03-20Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 10 februari
2006-03-16Rosenberg: Några frågor om penningpolitiken
2006-03-15Riksbanken samlar aktörer inom kontanthanteringsområdet och bildar kontanthanteringsråd
2006-03-15Nya, säkrare sedlar
2006-03-14Riksbanksfullmäktige sammanträder fredagen den 17 mars 2006 kl. 13.00
2006-03-10Beslut om tre inflationsrapporter per år
2006-03-09ECB:s månadsrapport mars 2006
2006-03-08Riksrevisionens granskning av Riksbankens årsredovisning 2005
2006-03-08Särskilt protokoll från direktionens sammanträde den 22 februari
2006-03-07Direktionens dagordning torsdagen den 9 mars kl. 13
2006-03-06Riksbanken introducerar nya, säkrare 50- och 1000-kronorssedlar
2006-03-02Protokoll från direktionens sammanträde den 22 februari
2006-02-27Protokoll från direktionens sammanträde den 17 februari
2006-02-23Ingves: Inledning om penningpolitiken
2006-02-23Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter
2006-02-17Pernilla Meyersson ny informationschef
2006-02-17Direktionens dagordning onsdagen den 22 februari kl. 13.00
2006-02-15Protokoll från direktionens sammanträde den 9 februari
2006-02-15Direktionens dagordning fredagen den 17 februari kl. 13.00
2006-02-14Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 3 februari
2006-02-14Rosenberg: Målet för penningpolitiken
2006-02-13Riksbanksfullmäktiges beslut om vinstdisposition
2006-02-13Riksbankens årsredovisning 2005
2006-02-13Yttrande över riksdagsstyrelsens framställning Riksdagen i en ny tid (framst. 2005/06:RS3)
2006-02-13Yttrande över remissen Tillsyn på Försäkringsområdet (SOU 2005:85)
2006-02-10Protokoll från direktionens sammanträde den 2 februari
2006-02-09Ledaren, ECB:s månadsrapport, februari 2006
2006-02-07Direktionens dagordning torsdagen den 9 februari kl. 13.00
2006-02-07Riksbanksfullmäktige sammanträder fredagen den 10 februari 2006 kl. 13.00
2006-02-06Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 20 januari
2006-02-06Ingves: Riksbankens roll i samhällsekonomin
2006-02-03Beslut om arbetsfördelning inom direktionen
2006-02-03Yttrande över Utkast till Lagrådsremiss om auktorisation av värdetransportverksamhet
2006-02-03Riksbanksfullmäktige sammanträder fredagen den 3 februari 2006 kl. 13.00
2006-02-02Särskilt protokoll från direktionens sammanträde den 19 januari
2006-01-31Direktionens dagordning torsdagen den 2 februari kl. 13.00
2006-01-25Yttrande över promemoria om inlösen av minoritetsaktier i försäkringsaktiebolag (Fi2005/6327)
2006-01-20Protokoll från direktionens sammanträde den 12 januari
2006-01-20Stefan Ingves håller sitt första tal den 6 februari
2006-01-20Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter
2006-01-19Ledaren, ECB:s månadsrapport, januari 2006
2006-01-17Rapport om den internationella bostadsfinansieringsmarknaden
2006-01-17Riksbanksfullmäktige sammanträder fredag den 20 januari 2006 kl. 13.00
2006-01-13Rosenberg: Penningpolitiken och det ekonomiska läget
2006-01-12Direktionens dagordning torsdagen den 19 januari kl. 13.00
2006-01-09Direktionens dagordning torsdagen den 12 januari kl. 13.00
2006-01-02Riksbanken växlar EU-betalning
2005-12-30Referensräntan fastställd till 1,5 procent
2005-12-29Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 18 november
2005-12-22Yttrande över slutbetänkande Informationssäkerhetspolitik - Organisatoriska konsekvenser (SOU 2005:71) (Fö2005/2204/CIV)
2005-12-22Yttrande över remiss angående promemoria om flytträtt för försäkringssparande (Fi2004/2598)
2005-12-22Yttrande över departementspromemorian Europakooperativ (Ds 2005:45) (Ju2005/8848/L1)
2005-12-21Protokoll från direktionens sammanträde den 14 december
2005-12-19Nyberg: Husprisutvecklingen och penningpolitiken
2005-12-15Protokoll från direktionens sammanträde den 8 december
2005-12-15Yttrande över promemorian Elektronisk ingivning till Bolagsverket (Ju2005/10549/L1)
2005-12-15Yttrande över promemorian om förlängning av övergångstiden för vissa finansieringsföretag (Fi2005/6048)
2005-12-15Särskilt protokoll från direktionens sammanträde den 1 december
2005-12-14Riksbanksfullmäktige sammanträder fredag den 16 december 2005 kl. 13.00
2005-12-13Yttrande över promemoria Konsumentskyddet inom det finansiella området (2005-09-12) (Fi2005/1958)
2005-12-13Direktionens dagordning onsdagen den 14 december kl. 9.00
2005-12-08ECB:s månadsrapport december 2005
2005-12-06Direktionens dagordning torsdagen den 8 december kl. 13.00
2005-12-06Protokoll från direktionens sammanträde den 24 november
2005-12-06Utgivning av minnesmynt 2006
2005-12-05Nytt system för publicering
2005-12-02Reporäntan lämnas oförändrad på 1,5 procent
2005-11-28Penning- och valutapolitik nr 4 2005
2005-11-28Riksbanken inleder samarbete med externa forskare om växelkursers bestämningsfaktorer
2005-11-28Direktionens dagordning torsdagen den 1 december kl. 13.00
2005-11-25Bergström: Ljusa utsikter för svensk ekonomi
2005-11-24Protokoll från direktionens sammanträde den 14 november
2005-11-24Protokoll från direktionens sammanträde den 10 november
2005-11-23Riksbanken presenterar ny rapport om finansiell stabilitet
2005-11-22Bergström: Arbetsmarknad och lönebildning
2005-11-22Yttrande över departementspromemorian (Ds 2005:37) Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (UD2005/55166/ERS)
2005-11-22Yttrande över remiss – Redovisning av FTA samt nya upplysningar i försäkringsföretag med verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring och om leasing i juridisk person (FI Dnr 05-191-250)
2005-11-22Direktionens dagordning torsdagen den 24 november kl. 09.00
2005-11-22Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 21 oktober
2005-11-22Yttrande över Riksdagsförvaltningens betänkande Införandet av vissa av budgetlagens bestämmelser för riksdagens myndigheter (2005/06:URFI)
2005-11-18Presentation och publicering av årets andra finansiella stabilitetsrapport
2005-11-17Schweiz centralbankschef Jean-Pierre Roth besöker Riksbanken
2005-11-16Det aktuella ekonomiska läget
2005-11-14Professor Kenneth Rogoff besöker Riksbanken
2005-11-11Direktionens dagordning måndagen den 14 november kl. 09.00
2005-11-11Protokoll från direktionens sammanträde den 28 oktober
2005-11-11Finansutskottet utser utvärderare av penningpolitiken
2005-11-11Rosenberg: Fastighetsmarknaden, konjunkturen och penningpolitiken
2005-11-10Heikensten: Svenska banker i ett internationellt perspektiv
2005-11-10Ledaren, ECB:s månadsrapport, november 2005
2005-11-09Persson: Penningpolitiken igår, idag och imorgon
2005-11-08Direktinvesteringar i Sverige och utlandet
2005-11-07Direktionens dagordning torsdagen den 10 november kl. 13.00
2005-11-07Penning- och valutapolitik, specialnummer om Dag Hammarskjöld
2005-11-04Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 11 oktober
2005-11-04Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 23 september
2005-11-02Finansmarknad
2005-10-31Särskilt protokoll från direktionens sammanträde den 19 oktober
2005-10-28Heikensten: Penningpolitiken och akademikerna
2005-10-28Yttrande över förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd FFFS 2003:10 om kapitaltäckning och stora exponeringar (FI Dnr 05-6089-200)
2005-10-27Protokoll från direktionens sammanträde den 12 oktober
2005-10-26Direktionens dagordning fredagen den 28 oktober kl. 08.00
2005-10-26Ogiltiga sedlar och mynt efter den 31 december 2005
2005-10-26Protokoll från direktionens sammanträde den 19 oktober
2005-10-20Heikensten: Inledning om penningpolitiken
2005-10-20Reporäntan lämnas oförändrad på 1,5 procent
2005-10-18Srejber: Ett återförenat Europa – möjligheter och risker
2005-10-17Riksbanksfullmäktige sammanträder fredag den 21 oktober 2005 kl. 13.00
2005-10-17Yttrande över remiss av Riksgäldskontorets förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning (Fi2005/4589)
2005-10-14Pressträff med Lars Heikensten och Stanley Fischer
2005-10-14Heikensten: Penningpolitiken i Sverige och USA
2005-10-14Årets andra redogörelse till riksdagen om penningpolitiken – inflationsrapport nr 3
2005-10-14Stefan Ingves ny riksbankschef, Svante Öberg ny vice riksbankschef och Lars Nyberg omvald som vice riksbankschef
2005-10-13Heikensten: Det ekonomiska läget och inflationen
2005-10-13Direktionens dagordning onsdagen den 19 oktober kl. 13.00
2005-10-13Ledaren, ECB:s månadsrapport, oktober 2005
2005-10-13Protokoll från direktionens sammanträde den 4 oktober
2005-10-11Vice riksbankschef Villy Bergströms kommentar till beslutet att avgå
2005-10-11Fullmäktiges kommentar till Villy Bergströms avgång
2005-10-11Persson: Fastighetsmarknaden och det aktuella ekonomiska läget
2005-10-10Direktionens dagordning onsdagen den 12 oktober kl. 09.00
2005-10-10Yttrande över remissen Förslag till ändringar och anpassningar av redovisningsföreskrifterna med anledning av verkligt värdeoptionen samt Redovisningsrådets normer (FI Dnr 05-191-250)
2005-10-07Heikensten: Risker och finansiell stabilitet
2005-10-07Riksbanken ger ut minnesmynt med anledning av 150-årsminnet av Sveriges första frimärke
2005-10-06Protokoll från direktionens sammanträde den 21 september
2005-10-05Srejber: Låga räntor och snäva kreditspreadar – en möjlig konflikt?
2005-10-05Yttrande över delbetänkandet "Säker information – förslag till informationssäkerhetspolitik" (SOU 2005:42) (Fö2005/1418)
2005-10-05Yttrande över remissen Följdändringar med anledning av departementspromemorian Förenklade redovisningsregler med mera. (Ju2004/10672/L1) (Fi2005/4324)
2005-10-04Direktionens dagordning onsdagen den 4 oktober 2005 kl. 13.00
2005-09-29Fullmäktiges kommentar till Lars Heikenstens besked
2005-09-29Riksbankschef Lars Heikensten avgår
2005-09-29Rosenberg: Riksbanken och penningpolitiken
2005-09-27Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 19 augusti
2005-09-27Yttrande över remiss angående Föreskrifter och allmänna råd om intern riskklassificering (IRK) och föreskrifter om operativ risk (FI Dnr 05-5696-200)
2005-09-23Riksbanken och bankerna träffar överenskommelse om kontanthanteringen
2005-09-20Riksbanksfullmäktige sammanträder fredag den 23 september 2005 kl. 13.00
2005-09-19Protokoll från direktionens sammanträde den 8 september
2005-09-16Irma Rosenbergs tal 22 september inställt
2005-09-16Direktionens dagordning onsdagen den 21 september 2005 kl. 13.00
2005-09-15Nyberg: Financing of deposit insurance – a central banker's perspective
2005-09-12Nya kalenderuppgifter våren 2006
2005-09-12Yttrande över promemoria angående framskjuten tillämpningstidpunkt för nya värderingsbestämmelser i årsredovisningslagen (Ju2005/5758/L1)
2005-09-12Särskilt protokoll från direktionens sammanträde den 23 augusti
2005-09-09Riksbanken omfördelar guld- och valutareserven
2005-09-08ECB:s månadsrapport september 2005
2005-09-07Riksbanken högtidlighåller idag 100-årsminnet av Dag Hammarskjölds födelse
2005-09-07Riksbanken ger med anledning av 100-årsminnet av Dag Hammarskjölds födelse ut minnesmynt i guld och silver
2005-09-06Pressinbjudan: Riksbanken högtidlighåller 100-årsminnet av Dag Hammarskjölds födelse
2005-09-06Protokoll från direktionens sammanträde den 16 augusti
2005-09-06Direktionens dagordning torsdag den 8 september 2005 kl 13.00
2005-09-01Svenskt värdepappersinnehav 2004
2005-08-25Nyberg: Hushållen ökar sina skulder och bostadspriserna fortsätter att stiga
2005-08-24Reporäntan lämnas oförändrad på 1,5 procent
2005-08-23Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 10 juni
2005-08-18Direktionens dagordning tisdag den 23 augusti 2005 kl 13.00
2005-08-16Riksbanksfullmäktige sammanträder fredag den 19 augusti 2005 kl. 13.00
2005-08-12Direktionens dagordning tisdag den 16 augusti 2005 kl 13.00
2005-08-11Ledaren, ECB:s månadsrapport, augusti 2005
2005-07-19Yttrande över promemoria Vissa skattefrågor med anledning av ny aktiebolagslag, m.m. (Fi2005/3215)
2005-07-14Ledaren, ECB:s månadsrapport, juli 2005
2005-07-05Särskilt protokoll från direktionens sammanträde den 20 juni
2005-07-01Den svenska finansmarknaden
2005-06-30Referensräntan fastställd till 1,5 procent
2005-06-29Sedlar och mynt motsvarande fem miljarder blir ogiltiga från årsskiftet
2005-06-22Protokoll från direktionens sammanträde den 14 juni
2005-06-22Debattartikel publicerad i Dagens Nyheter 2005-06-22 Riksbankschefen varnar för glädjekalkyler
2005-06-21Reporäntan sänks med 0,50 procentenheter
2005-06-20Yttrande över betänkandet ”Reformerat system för insättningsgarantin”, SOU 2005:16
2005-06-17Publicering och presentation av årets andra inflationsrapport
2005-06-16Protokoll från direktionens sammanträde den 2 juni
2005-06-16Riksbanken ger ut minnesmynt i guld och silver
2005-06-15Direktionens dagordning måndag den 20 juni 2005 kl. 13.00
2005-06-15Rosenberg: Överraskande svag tillväxt dämpar inflationsutsikterna
2005-06-14Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 20 maj
2005-06-13Direktionens dagordning tisdag den 14 juni 2005 kl. 13.00
2005-06-10Heikensten: Conference on inflation targeting: implementation, communication and effectiveness – opening remarks
2005-06-09Kenneth Rogoff ny rådgivare till Riksbanken
2005-06-09ECB:s månadsrapport juni 2005
2005-06-08Heikensten: The IMF – Mandate, Means and Governance in a Changing World
2005-06-03Tumba Bruksmuseum invigs 4 juni
2005-06-03Inbjudan till pressträff med vice ECB-chefen Lucas Papademos och centralbankscheferna Lars Heikensten och Leszek Balcerowicz
2005-06-03Daglig ärendelista publiceras på Riksbankens webbplats
2005-05-31Heikensten: Inkommande data viktiga
2005-05-30Direktionens dagordning torsdagen den 2 juni 2005 kl. 09.00
2005-05-30Bergström: Är dagens låga inflation ett problem?
2005-05-30Protokoll från direktionens sammanträde den 12 maj
2005-05-30Tumba Bruksmuseum invigs den 4 juni 2005
2005-05-26Bergström: Penningpolitiken är inte lösningen på arbetslöshetsproblemen
2005-05-26Tumba Bruk 250 år – minnessedeln ute idag
2005-05-25Sverige publicerar IMF: s uttalande om svensk ekonomi
2005-05-24Heikensten: Riksbanken och stabiliseringspolitiken
2005-05-24Srejber: Stimulerande ekonomisk politik ger tillväxten stöd
2005-05-24Persson: Varför är inflationen så låg? Exemplet detaljhandeln
2005-05-24Riksbanken och Nobel Web inbjuder till premiärvisning av kunskapsspelet Trade Ruler
2005-05-24Inbjudan till pressträff om IMF: s syn på den svenska ekonomin
2005-05-19Nyberg: Riksbanken och inflationsmålet
2005-05-19Riksbanken presenterar ny rapport om finansiell stabilitet
2005-05-18Professor Martin Feldstein, chef för NBER, besöker Riksbanken
2005-05-18Riksbanksfullmäktige sammanträder fredagen den 20 maj kl. 13.00
2005-05-17Protokoll från direktionens sammanträde den 28 april
2005-05-17Särskilt protokoll från direktionens sammanträde den 28 april
2005-05-16Protokoll från direktionens sammanträde den 21 april
2005-05-13Srejber: The divorce between macro financial stability and micro supervisory responsibility: are we now in for a more stable life?
2005-05-13Publicering och presentation av årets första finansiella stabilitetsrapport
2005-05-12Ledaren, ECB:s månadsrapport, maj 2005
2005-05-09Direktionens dagordning torsdagen den 12 maj 2005 kl. 13.00
2005-05-02Minnessedel – Tumba bruks 250 årsjubileum
2005-04-29Reporäntan lämnas oförändrad på 2 procent
2005-04-26Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 11 mars
2005-04-26Riksbankens räntestyrning – penningpolitik i praktiken
2005-04-26ECB:s årsrapport 2004 | 2 Mb
2005-04-25Direktionens dagordning torsdagen den 28 april 2005 kl. 13.00
2005-04-22Protokoll från direktionens sammanträde den 7 april
2005-04-20Riksbanksfullmäktige sammanträder fredagen den 22 april kl. 13.00
2005-04-19Direktionens dagordning torsdagen den 21 april 2005 kl. 13.00
2005-04-14Srejber: Ovanlig utveckling för marknadsräntor
2005-04-14Ledaren, ECB:s månadsrapport, april 2005
2005-04-13Rosenberg: Varför är den svenska inflationen så låg?
2005-04-12Riksbankens årsredovisning 2004
2005-04-11Persson: Vad händer med jobben i en alltmer globaliserad värld?
2005-04-07Kommentar med anledning av finansutskottets planerade utvärdering av penningpolitiken
2005-04-05Bergström: Riksbanken påverkar den framtida inflationen, inte dagens
2005-04-04Direktionens dagordning torsdagen den 7 april 2005 kl. 09.00
2005-04-04Heikensten: Konjunkturbilden står sig i stora drag
2005-04-01Riksbankens direktion besöker Jämtland
2005-04-01Särskilt protokoll från direktionens sammanträde den 14 mars
2005-03-30Protokoll från direktionens sammanträde den 14 mars
2005-03-29Protokoll från direktionens sammanträde den 9 mars
2005-03-22Penning- och valutapolitik nummer 1
2005-03-22Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 11 februari
2005-03-17Mynt till ära och minne!
2005-03-17Protokoll från direktionens sammanträde 24 februari
2005-03-16Srejber: Tillgångsprisers och krediters roll i en inflationsmålspolitik
2005-03-15Heikensten: Inledning om penningpolitiken
2005-03-15Reporäntan lämnas oförändrad på 2 procent
2005-03-11Inbjudan till förhandsvisning av Tumba Bruksmuseum
2005-03-11Årets första redogörelse till riksdagen om penningpolitiken – inflationsrapport nummer 1
2005-03-10ECB:s månadsrapport mars 2005
2005-03-09Direktionens dagordning måndagen den 14 mars 2005 kl. 13.00
2005-03-08Riksbanksfullmäktige sammanträder fredagen den 11 mars kl. 10.00
2005-03-08Persson: Globaliseringen bidrar till låg inflation
2005-03-04Direktionens dagordning onsdagen den 9 mars 2005 kl 08:00
2005-02-24Rosenberg: Fortsatt stark konjunktur och låg inflation
2005-02-22Protokoll från direktionens sammanträde den 10 februari
2005-02-22Heikensten: Tankar om hur det penningpolitiska arbetet kan utvecklas
2005-02-21Direktionens dagordning torsdagen den 24 februari kl 13.00
2005-02-21Tysklands centralbankschef professor Axel A Weber besöker Riksbanken
2005-02-18Måttliga ökningar av direktinvesteringstillgångarna
2005-02-18Persson: Penningpolitik i en låginflationsekonomi
2005-02-17Ny folder från Europeiska centralbanken
2005-02-16Inbjudan till premiärvisning av Riksbankens nya utbildningsfilm
2005-02-14Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 2 februari
2005-02-14Riksbanksfullmäktiges beslut om vinstdisposition
2005-02-14Riksbankens årsredovisning 2004
2005-02-11Nyberg: Hushållens växande skuldbörda är inget problem för bankerna
2005-02-10Protokoll från direktionens sammanträde den 4 februari
2005-02-10Särskilt protokoll från direktionens sammanträde den 27 januari
2005-02-09Direktionens dagordning torsdagen den 10 februari kl 16.00
2005-02-09Riksbanksfullmäktige sammanträder fredagen den 11 februari kl. 13.00
2005-02-03Protokoll från direktionens sammanträde den 27 januari
2005-02-03Protokoll från direktionens sammanträde 13 januari
2005-02-03Direktionens dagordning fredagen den 4 februari kl 9.00
2005-01-28Reporäntan lämnas oförändrad på 2 procent
2005-01-28Riksbanksfullmäktige sammanträder onsdag den 2 februari kl. 10.00
2005-01-27Tumba Bruk 250 år
2005-01-25Nyberg: Prices and Costs in the Swedish Payment Market
2005-01-21Heikensten: Låg inflation, men bilden står sig ändå i stora drag
2005-01-20Ledaren, ECB:s månadsrapport, januari 2005
2005-01-19Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 16 december
2005-01-18Bergström: Investeringar i Sverige istället för kapitalexport
2005-01-18Riksbanken omfördelar i guld- och valutareserven
2005-01-17Tommaso Padoa-Schioppa från ECB besöker Stockholm
2005-01-11Penning- och valutapolitik nr 4, 2004
2005-01-10Riksbanksfullmäktige sammanträder fredagen den 14 januari kl. 13.00
2005-01-10Direktionens dagordning torsdagen den 13 januari 2005 kl. 13.00
2005-01-03Växling av EU-betalning
2004-12-30Referensräntan fastställd till 2,0 procent
2004-12-22Särskilt protokoll från direktionens sammanträde den 8 december
2004-12-21Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 19 november
2004-12-21Protokoll från direktionens sammanträde 14 december
2004-12-21Utgivning av minnesmynt 2005
2004-12-17Undersökning av allmänhetens kunskaper om Riksbanken
2004-12-17Svenskt portföljinnehav 2003
2004-12-17Ny arbetsfördelning inom direktionen
2004-12-16Protokoll från direktionens sammanträde 8 december
2004-12-15Bergström: Hög arbetslöshet beror inte på penningpolitiken
2004-12-15Heikensten: Stabilitets- och tillväxtpakten behöver förstärkas
2004-12-13Riksbanksfullmäktige sammanträder torsdagen den 16 december kl. 17.00 (Uppdaterad)
2004-12-10Direktionens dagordning tisdagen den 14 december 2004 kl. 09:00
2004-12-09Jean-Claude Trichet besöker Stockholm
2004-12-09Protokoll från direktionens sammanträde 2 december 2004
2004-12-09ECB:s månadsrapport december 2004
2004-12-09Reporäntan lämnas oförändrad på 2 procent
2004-12-03Direktionens dagordning onsdagen den 8 december 2004 kl. 13.00
2004-12-03Protokoll från direktionens sammanträde 23 november 2004
2004-12-03Publicering och presentation av årets fjärde inflationsrapport
2004-12-02Riksbanken presenterar ny rapport om finansiell stabilitet
2004-11-30Direktionens dagordning torsdagen den 2 december 2004 kl. 13.00
2004-11-30Heikensten: Mindre förändringar i inflationsbilden
2004-11-19Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 22 oktober
2004-11-19Direktionens dagordning tisdagen den 23 november 2004, kl 13.00
2004-11-17Rosenberg: Konjunkturbilden står sig
2004-11-17Protokoll från direktionens sammanträde 10 november 2004
2004-11-16Riksbanksfullmäktige sammanträder fredagen den 19 november kl 13.00
2004-11-16Heikensten: Riksbanken och risker i det finansiella systemet
2004-11-11Nyberg: Bolånemarknaden ur ett riksbanksperspektiv
2004-11-11Ledaren, ECB:s månadsrapport, november 2004
2004-11-11Srejber:The power of transparency for macroeconomic discipline
2004-11-10Nyberg: Värdepappersmarknaden idag och imorgon
2004-11-10Direktionens dagordning onsdagen den 10 november 2004, kl 13.00
2004-11-04Bergström: Rår Riksbanken för arbetslösheten?
2004-11-01Rosenberg: Penningpolitiken och förutsättningarna för tillväxt
2004-10-29Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 22 september
2004-10-27Särskilt protokoll från direktionens sammanträde den 13 oktober
2004-10-26Protokoll från direktionens sammanträde 13 oktober 2004
2004-10-25Riksbanken förändrar ledningsformerna
2004-10-25Penning- och valutapolitik nr 3 2004
2004-10-22Riksbanksfullmäktige sammanträder fredagen den 22 oktober kl 13.00
2004-10-21Srejber: Finns det anledning till ekonomisk framtidstro?
2004-10-14Protokoll från direktionens sammanträde 29 september 2004
2004-10-14Ledaren, ECB:s månadsrapport, oktober 2004
2004-10-14Heikensten: Inledning om penningpolitiken
2004-10-14Reporäntan lämnas oförändrad på 2 procent
2004-10-14Protokoll från direktionens sammanträde 7 oktober 2004
2004-10-11Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2004
2004-10-08Uppdatering av kalendern
2004-10-08Årets andra redogörelse till riksdagen om penningpolitiken – inflationsrapport nr 3
2004-10-06Yttrande över betänkandet Näringslivet och förtroendet (SOU 2004:47) samt Svensk kod för bolagsstyrning (SOU 2004:46)
2004-10-05Direktionens dagordning torsdagen den 7 oktober 2004, kl. 13.00
2004-10-01Riksbanken tar över verksamheten i Svensk Kontantförsörjning AB
2004-10-01Riksbanken ger ut jubileumsmynt med anledning av 250-års jubileet av Kungliga Slottet i Stockholm
2004-09-28Direktionens dagordning onsdagen den 29 september 2004, kl. 9.00
2004-09-28Riksbankens undersökning av omsättningen på valuta- och derivatmarknaden i Sverige
2004-09-23Persson: Mindre och medelstora företag missgynnas ej av Basel II
2004-09-21Protokoll från direktionens sammanträde 8 september 2004
2004-09-20Rosenberg: Penningpolitiken, bostadspriserna och hushållens skuldsättning
2004-09-20Heikensten: Det ekonomiska läget och penningpolitiken
2004-09-20Srejber: Nya länder i EU – möjligheter och risker
2004-09-14Yttrande över Finansdepartementets promemoria om flytträtt för pensionssparande (Fi 2004/2598)
2004-09-14Yttrande över delbetänkandet Samhällets behov av betaltjänster (SOU 2004:52)
2004-09-13Persson: Strukturreformer viktiga för sysselsättningen
2004-09-10Protokoll från direktionens sammanträde 1 september 2004
2004-09-09ECB:s månadsrapport för september 2004
2004-09-06Direktionens dagordning onsdagen den 8 september 2004, kl. 13.00
2004-09-02Protokoll från direktionens sammanträde 19 augusti 2004
2004-08-26Nyberg: Hur uppstår intressekonflikter i universalbanker och vilka är argumenten att separera investment och commercial banking?
2004-08-20Beslut om fortsatt effektivisering av kontanthanteringen
2004-08-20Protokoll från direktionens sammanträde 1 juli 2004
2004-08-20Protokoll från direktionens sammanträde 23 juni 2004
2004-08-20Reporäntan lämnas oförändrad på 2 procent
2004-08-16Direktionens dagordning torsdagen den 19 augusti 2004 kl 13.00
2004-08-16Riksbanksfullmäktige sammanträder onsdagen den 18 augusti kl. 13.00
2004-08-16Heikensten: Inflationsbilden står sig i huvudsak
2004-08-12Riksbanken tecknar primary dealer-avtal med Deutsche Bank AG, London
2004-08-12Ledaren, ECB:s månadsrapport, augusti 2004
2004-07-08Särskilt protokoll från direktionens sammanträde den 23 juni
2004-07-02Yttrande över Långtidsutredningens betänkande (SOU 2004:19)
2004-06-30Referensräntan fastställd till 2,0 procent
2004-06-15Riksbanken beslutar att ge ut minnesmynt och minnessedel
2004-06-11Särskilt protokoll från direktionens sammanträde den 27 maj
2004-06-10Protokoll från direktionens sammanträde 27 maj 2004
2004-06-10Protokoll från direktionens sammanträde 19 maj 2004
2004-06-10ECB:s månadsrapport för juni 2004
2004-06-08Penning- och valutapolitik nr 2 2004
2004-06-07Protokoll från fullmäktiges sammanträde 13 maj 2004
2004-06-07Direktionens dagordning onsdagen den 9 juni 2004, kl 10.00
2004-06-04Nyberg: Konjunkturutvecklingen och bostadsfinansieringen i Sverige
2004-06-03Bergström: Risk för ”gyllene parentes” för svensk ekonomi
2004-06-03Rättelse av fel i kalendariet, penningpolitiskt möte den 23 juni
2004-06-02Securitas Värde AB säger upp avtalet om att överta Pengar i Sverige AB
2004-06-02Direktionen sammanträder i Härnösand
2004-06-02Riksbanksfullmäktige sammanträder torsdagen den 3 juni kl. 13.00
2004-06-02Riksbanken presenterar ny rapport om finansiell stabilitet
2004-05-28Protokoll från direktionens sammanträde 13 maj 2004
2004-05-28Protokoll från direktionens sammanträde 6 maj 2004
2004-05-28Reporäntan oförändrad på 2 procent
2004-05-24Ny webbplats för Riksbanken
2004-05-21Publicering och presentation av årets andra inflationsrapport
2004-05-19Direktionen utser nya avdelningschefer
2004-05-19Sverige publicerar IMF:s uttalande om svensk ekonomi
2004-05-19Riksbanken lanserar ny webbplats
2004-05-18Inbjudan till pressträff om IMF: s syn på den svenska ekonomin
2004-05-18Direktionens dagordning onsdagen den 19 maj 2004, kl. 9.00
2004-05-17Heikensten: Bedömningen av konjunkturen och inflationen står sig
2004-05-14Protokoll från fullmäktiges sammanträde 16 april 2004
2004-05-14Protokoll från direktionens sammanträde 28 april 2004
2004-05-12Nyberg: Konjunkturutvecklingen och fastighetsmarknaden
2004-04-24Portföljinvesteringar, juni 2004
2004-03-25Avdelningen för penningpolitik
2004-03-19Tal
2004-02-10Enheten för ekonomisk-politisk analys
2004-02-10Prognosenheten
2004-02-10Statistikenheten
2004-02-10Utredningsenheten
2004-02-10Enheten för finansiell marknadsanalys
2004-02-10Modellenheten
SENAST UPPDATERAD 2004-03-16 
 INNEHÅLLSANSVARIGAdministrativa avdelningen

 

Kontakt English Översikt Ordlista Länkar