2 captures
31 Aug 2010 - 17 Oct 2011
JULAUGOCT
31
200920102011
About this capture

Frågor och svar|
ÖVERSIKT​|
ORDLISTA​|
LÄNKAR|
KONTAKT​|
IN ENGLISH
Riksbanken
Räntor & valutakurser
Sedlar & mynt
Penningpolitik
Finansiell stabilitet
Press & publicerat
Forskning
Utbildning
PRESS & PUBLICERAT
Press & debatt
Pressmeddelanden
Nyheter
Debattartiklar
WebbTV
Presstjänst
Bildbank
Chatt
Tal
Ekonomiska kommentarer
Rapporter
Artiklar och fördjupningar
Dagordningar och protokoll
Yttranden
Ärendelista
Sedel- och myntskrifter
Informationsskrifter
Internationella nyheter
EMU-skrifter
Publikationer från Europeiska centralbanken (ECB)
Statistik
Prenumerera via RSS
 UTSKRIFT 
Värdet av direktinvesteringarna ökade 2005
DATUM
2006-12-20

Värdet av svenska direktinvesteringstillgångar i utlandet ökade under 2005 med 246 miljarder kronor jämfört med 2004. Även värdet av utländska direktinvesteringstillgångar i Sverige ökade, med 61 miljarder kronor. Det visar Riksbankens årliga undersökning av direktionsinvesteringstillgångar i Sverige och i utlandet som publiceras idag.

Värdet på de svenska direktinvesteringstillgångarna i utlandet uppgick vid årets slut till 1 625 miljarder kronor. De svenska företagens största tillgångar värdemässigt finns i Finland och USA och tillgångsökningen skedde främst för branscherna kemi, läkemedel, transport och kommunikation.

Värdet av de utländska direktinvesteringarna i Sverige uppmättes till 1 363 miljarder kronor förra året. Undersökningen visar att det är företag från USA och Nederländerna som har de största direktinvesteringstillgångarna i Sverige. Värdet av direktinvesteringstillgångarna i Sverige ökade främst inom branscherna kemi, läkemedel och energi.

Avkastningen på svenska direktinvesteringar i utlandet uppgick till 178 miljarder kronor förra året en ökning med 38 miljarder kronor jämfört med 2004. Avkastningen på utländska direktinvesteringar i Sverige ökade med 15 miljarder kronor jämfört med 2004 och uppgick till 87 miljarder kronor.

En fullständig rapport finns på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se under Statistik, Betalningsbalans, Undersökningar.
DOKUMENTATION
 
Värdet av direktinvesteringarna ökade 2005 | 78 Kb
INTERNA LÄNKAR
 
Hela undersökningen Direktinvesteringar 2005 - tillgångar och avkastning | 238 Kb

KONTAKTINFORMATION
Avdelningen för penningpolitik, Ryan Loesch 08-787 08 20, Gunnar Blomberg 08-787 01 46

INNEHÅLLSANSVARIG
Stabsavdelningen

SENAST GRANSKAD
2006-12-20
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00