2 captures
26 Aug 2010 - 17 Oct 2011
JULAUGOCT
26
200920102011
About this capture

 UTSKRIFT 
Yttrande över remiss om Ändringar i redovisnings-föreskrifterna om kapitaltäckningsanalysen (FI Dnr 06-2299-250)
Finansinspektionen
Box 6750
113 85  STOCKHOLM
 
DNR 2006-1261-STA

2006-12-22
 
Riksbanken har inget att erinra mot Finansinspektionens förslag till ändringar i redovisningsföreskrifterna om kapitaltäckningsanalysen.

Beslut i detta ärende har fattats av vice riksbankschef Svante Öberg efter föredragning av Jonas Niemeyer.

Svante Öberg
Jonas Niemeyer


DOKUMENTATION
 
Yttrande över remiss om Ändringar i redovisningsföreskrifterna om kapitaltäckningsanalysen (FI Dnr 06-2299-250) | 77 Kb

INNEHÅLLSANSVARIG
Stabsavdelningen

SENAST GRANSKAD
2006-12-22
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
FRÅGOR OCH SVARÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning
Press & debattPresstjänstBildbankChattTalEkonomiska kommentarerRapporterArtiklar och fördjupningarDagordningar och protokoll YttrandenRiksbankens remissvarRiksbanksfullmäktiges remissvarRiksbankens konsultationssvarÄrendelistaSedel- och myntskrifterInformationsskrifterInternationella nyheterEMU-skrifterPublikationer från Europeiska centralbanken (ECB)StatistikPrenumerera via RSS