1 capture
17 Oct 2011
SEPOCTNOV
17
201020112012
About this capture

 UTSKRIFT 
Referensräntan fastställd till 3,0 procent
Riksbanken har fastställt referensräntan för perioden 1 januari–30 juni, 2007 till 3,0 procent.
 
Enligt 9 § räntelagen (1975:635; senast ändrad 2002:352) skall referensräntan fastställas halvårsvis genom särskilt beslut av Riksbanken.
 
Referensräntan skall enligt denna paragraf motsvara den reporänta som Riksbanken tillämpade vid utgången av det gångna halvåret avrundat, om så behövs, till närmast högre halva procentenhet.
 
Referensräntan ersatte diskontot den 1 juli 2002. 
 
Aktuell referensränta och historiska serier finns tillgängligt på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se .
DOKUMENTATION
 
Referensräntan fastställd till 3,0 procent | 61 Kb
INTERNA LÄNKAR
 
Aktuell referensränta och historiska serier

INNEHÅLLSANSVARIG
Stabsavdelningen

SENAST GRANSKAD
2006-12-29
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
FRÅGOR OCH SVARÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutorSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratStatistikForskningUtbildningKarriär
Press & debattPressmeddelandenNyheterDebattartiklarWebbTVPresstjänstBildbankChattYouTubeTalEkonomiska kommentarerRapporterArtiklar och fördjupningarPenningpolitiska protokollDagordningar och protokollYttrandenÄrendelistaSedel- och myntskrifterInformationsskrifterInternationella nyheterEMU-skrifterPublikationer från Europeiska centralbanken (ECB)Prenumerera via RSS