30 captures
02 Jun 2004 - 01 May 2008
OCTJANFEB
02
200620072008
About this capture


Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt


VISSTE DU ATT
Växelkurssystem
Sverige har rörlig växelkurs sedan november 1992. Det är regeringen som bestämmer vilket växelkurssystem som Sverige skall ha medan Riksbanken bestämmer om tillämpningen.
 
Utelöpande kontanter
Det finns cirka 100 miljarder kronor i form av sedlar och mynt i omlopp i samhället.
 
Valutareserven
Guld- och valutareserven uppgick till cirka 195 miljarder per den 31 december 2005, varav cirka 22 miljarder bestod av guld.


Operativ verksamhet
En av Riksbankens huvuduppgifter är att bedriva penningpolitik. Målet med penningpolitiken är prisstabilitet. Närmare bestämt ska inflationen begränsas till 2 procent plus/minus 1 procentenhet.
 
Riksbankens främsta penningpolitiska instrument är reporäntan. Den ändras i avsikt att påverka andra räntor i ekonomin och därmed den ekonomiska aktiviteten och inflationen.
 
I praktiken genomförs penningpolitiken genom öppna marknadsoperationer på penning- och valutamarknaden. Riksbanken vänder sig i första hand till de motparter som har slutit avtal med Riksbanken. För att få bli motpart ställs vissa krav.
FÖRVALTNING AV VALUTARESERVEN
Finansiell tillgångsförvaltning i Riksbanken
Riksbankens finansiella tillgångar värderades den 31 december 2005 till ca 200 miljarder kronor. Huvuddelen av dessa var placerade i utländska värdepapper. I övrigt bestod tillgångarna till största delen av guld, penningpolitiska repor och valutamarknadssvappar. I artikeln "Finansiell tillgångsförvaltning i Riksbanken" beskriver Tomas Ernhagen på avdelningen för finansiell stabilitet och Fredrik Olsson på avdelningen för marknadsoperationer de principer och överväganden som ligger bakom den långsiktiga placeringsinriktningen av dessa tillgångar.
LÄS MER
BETALNINGSSYSTEMET
Bankernas bank
RIX-systemet, Riksbankens system för avveckling av betalningar, kan sägas vara knutpunkten i det svenska betalningssystemet genom att samtliga betalningar mellan banker och andra aktörer slutligen slussas genom RIX. Därmed fungerar Riksbanken som bankernas bank vid avvecklingen av betalningar i svenska kronor.
LÄS MER
SENAST UPPDATERAD 2006-04-24 
 

Kontakt English Översikt Ordlista Länkar
Om marknadsoperationerBetalningssystemMotparter och deltagareSäkerheterGuld- och valutareservRegelverk