46 captures
14 Oct 2004 - 24 Jan 2012
OCTJANFEB
02
200620072008
About this capture

|
|
|
|


Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt
ÖVERSIKT
 UTSKRIFT   |   BOKMÄRKE 
  STATISTIK  
Räntor & valutakurser
Riksbanksräntor
Riksbankens styrräntor
Andra riksbanksräntor
Tabell, reporänta
Tabell, referensränta
Svenska marknadsräntor
Stibor
Statsskuldväxlar
Statsobligationer
Statsfixräntor
Bostadsobligationer
Företagscertifikat
Internationella marknadsräntor
Euromarknadsräntor 3-månaders löptid
Euromarknadsräntor 6-månaders löptid
Internationella statsobligationer 5-års löptid
Internationella statsobligationer 10-års löptid
Valutakurser
Månadsgenomsnitt på valutakurser
Årsgenomsnitt på valutakurser
Dagsnoteringar, valutakurser mot svenska kronor
SDR mot svenska kronor
TCW-index
Crosskurser
Valutakoder
Vikter i TCW
Detaljerad sökning bland räntor och valutor
Frågor och svar
Betalningsbalans
Betalningsbalansen
Portföljinvesteringar
Direktinvesteringar
Undersökningar
Direktinvesteringar 2005
Svenskt värdepappersinnehav 2005
Metoder
Landkoder
Artiklar
Rapportering
Månadsrapporter
Årsenkät direkt investering
Årsenkät portföljinvestering
Frågor och svar
Finansmarknad
Finansmarknad
Svenska monetära finansinstitut
Kompletterande nordisk MFI rapportering
Tillgångar & skulder
Riksbankens tillgångar och skulder
Valutareserv och likviditetsposition
Penning- & valutamarknad
Penning- & obligationsmarknad
Valutamarknad
Penningpolitiska repor
Betalningar
Betalningar i RIX
Betalningar i Sverige och andra länder
SENAST UPPDATERAD 2004-03-23 
 INNEHÅLLSANSVARIGStabsavdelningen