Comunicat BCE
5 captures
06 Feb 2007 - 13 Nov 2008
JANFEBDEC
06
200620072008
About this capture
COMUNICAT DE PRESĂ
2 ianuarie 2007 - Bulgaria şi România aderă la Uniunea Europeană
La 1 ianuarie 2007, Uniunea Europeană (UE) s-a extins prin aderarea a două noi state membre, respectiv Bulgaria şi România.
Începând cu această dată, băncile centrale naţionale (BCN) ale celor două noi state membre sunt integrate în Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC), iar Guvernatorii acestora devin membri ai Consiliului General al Băncii Centrale Europene (BCE). În plus, experţii celor două BCN în Comitetele SEBC au statut de membru ori de câte ori acestea se întrunesc în structura respectivă. Având în vedere că Tratatele de aderare au fost semnate în luna aprilie 2005, Guvernatorii băncilor centrale ale celor două noi state membre şi experţii acestora au participat deja, în calitate de observatori, la întâlnirile Consiliului General şi, respectiv, ale comitetelor.
Noile state membre nu vor adopta euro imediat, aceasta urmând să se producă după îndeplinirea criteriilor prevăzute în Tratatul de instituire a Comunităţii Europene. Spre deosebire de Danemarca şi Marea Britanie, cele două noi state membre nu au dreptul de a recurge la "clauza de exceptare" de la adoptarea monedei unice.
Atât BCE, cât şi Comisia Europeană vor elabora rapoarte de convergenţă odată la doi ani sau la solicitarea unui "stat membru cu derogare". Aceste rapoarte stau la baza hotărârii Consiliului UE cu privire la îndeplinirea sau nu de către respectivul stat membru a condiţiilor necesare adoptării euro.
Banca Centrală Europeană
Direcţia Comunicare
Serviciul Presă şi Informare
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 1344 8304, Fax: +49 69 1344 7404
Internet: http://www.ecb.int
Reproducerea informaţiilor este permisă numai cu indicarea sursei.