Comunicat BCE
5 captures
6 Feb 2007 - 14 Nov 2008
JANFEBDEC
06
200620072008
About this capture
COMUNICAT DE PRESĂ
2 ianuarie 2007 - Grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul BCE - extinderea UE şi a Eurosistemului
Conform articolului 29 din statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, cotele băncilor centrale naţionale (BCN) în grila de repartiţie pentru capitalul BCE sunt ponderate cu cotele respectivelor state membre din totalul populaţiei şi din produsul intern brut ale UE, în proporţii egale, comunicate BCE de către Comisia Europeană. Aceste ponderi fac obiectul unei ajustări o dată la cinci ani sau ori de câte ori noi state membre aderă la UE, ultima modificare având loc la 1 mai 2004, odată cu aderarea la UE a zece noi state membre.
La 1 ianuarie 2007, grila de repartiţie pentru capitalul BCE s-a modificat datorită aderării Băncii Naţionale a Bulgariei şi a Băncii Naţionale a României la Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC). Noile cote ale BCN în grila de repartiţie pentru capital sunt prezentate în cele ce urmează.
În conformitate cu articolul 49.3 din statut, capitalul subscris al BCE se majorează automat atunci când un nou stat membru aderă la UE, iar BCN a acestuia aderă la SEBC. Creşterea se calculează prin înmulţirea valorii curente a capitalului subscris (5 565 000 000 EUR) cu raportul, în cadrul grilei extinse de repartiţie pentru capital , dintre ponderile BCN recent aderate şi ponderile BCN care erau deja membre ale SEBC. În consecinţă, la 1 ianuarie 2007, capitalul subscris al BCE a fost majorat la 5 760 652 402,58 EUR.
De asemenea, la 1 ianuarie 2007, Slovenia a adoptat euro, iar Banka Slovenije a aderat la Eurosistem. Conform articolului 49 din statut, Banka Slovenije a vărsat restul contribuţiei sale la capitalul BCE la 1 ianuarie 2007. BCN din Eurosistem trebuie să verse integral capitalul subscris. Cele 14 BCN ale statelor neparticipante la zona euro (grupul precedent al celor 12 BCN neparticipante la zona euro, alături de Banca Naţională a Bulgariei şi Banca Naţională a României) trebuie să verse un procentaj minim (7% la 1 ianuarie 2007) din capitalul subscris de către acestea, ca o contribuţie la costurile de funcţionare ale BCE.
Deciziile adoptate în acest sens de BCE sunt disponibile pe website-ul BCE şi vor fi publicate în timp util în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul BCE (%)
Cota de capital subscrisă (EUR)
Capitalul vărsat (EUR)
de la 1 mai 2004
de la 1 ianuarie 2007
de la 1 ianuarie 2007
de la 1 ianuarie 2007
Nationale Bank van België/
Banque Nationale de Belgique
2,5502
2,4708
142 334 199,56
142 334 199,56
Deutsche Bundesbank
21,1364
20,5211
1 182 149 240,19
1 182 149 240,19
Bank of Greece
1,8974
1,8168
104 659 532,85
104 659 532,85
Banco de Espańa
7,7758
7,5498
434 917 735,09
434 917 735,09
Banque de France
14,8712
14,3875
828 813 864,42
828 813 864,42
Central Bank & Financial Services Authority of Ireland
0,9219
0,8885
51 183 396,60
51 183 396,60
Banca d'Italia
13,0516
12,5297
721 792 464,09
721 792 464,09
Banque centrale du Luxembourg
0,1568
0,1575
9 073 027,53
9 073 027,53
De Nederlandsche Bank
3,9955
3,8937
224 302 522,60
224 302 522,60
Oesterreichische Nationalbank
2,08
2,0159
116 128 991,78
116 128 991,78
Banco de Portugal
1,7653
1,7137
98 720 300,22
98 720 300,22
Banka Slovenije
-
0,3194
18 399 523,77
18 399 523,77
Suomen Pankki - Finlands Bank
1,2887
1,2448
71 708 601,11
71 708 601,11
Subtotal pentru grupul BCN participante la zona euro
71,4908
69,5092
4 004 183 399,81
4 004 183 399,81
Ceská národní banka
1,4584
1,3880
79 957 855,35
5 597 049,87
Danmarks Nationalbank
1,5663
1,5138
87 204 756,07
6 104 332,92
Eesti Pank
0,1784
0,1703
9 810 391,04
686 727,37
Central Bank of Cyprus
0,13
0,1249
7 195 054,85
503 653,84
Latvijas Banka
0,2978
0,2813
16 204 715,21
1 134 330,06
Lietuvos bankas
0,4425
0,4178
24 068 005,74
1 684 760,40
Magyar Nemzeti Bank
1,3884
1,3141
75 700 733,22
5 299 051,33
Central Bank of Malta
0,0647
0,0622
3 583 125,79
250 818,81
Narodowy Bank Polski
5,138
4,8748
280 820 283,32
19 657 419,83
Banka Slovenije
0,3345
-
-
-
Národná banka Slovenska
0,7147
0,6765
38 970 813,50
2 727 956,95
Sveriges Riksbank
2,4133
2,3313
134 298 089,46
9 400 866,26
Bank of England
14,3822
13,9337
802 672 023,82
56 187 041,67
Subtotal pentru grupul precedent al BCN neparticipante la zona euro
28,5092
27,0887
1 560 485 847,38
109 234 009,31
Bulgarian National Bank
-
0,8833
50 883 842,67
3 561 868,99
Banca Naţională a României
-
2,5188
145 099 312,72
10 156 951,89
Subtotal pentru noile BCN neparticipante la zona euro
0
3,4021
195 983 155,39
13 718 820,88
Total
100,0000
100,0000
5 760 652 402,58
4 127 136 230,00
Banca Centrală Europeană
Direcţia Comunicare
Serviciul Presă şi Informare
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 1344 8304, Fax: +49 69 1344 7404
Internet: http://www.ecb.int
Reproducerea informaţiilor este permisă numai cu indicarea sursei.