Comunicat BCE
5 captures
6 Feb 2007 - 13 Nov 2008
JANFEBDEC
06
200620072008
About this capture
COMUNICAT DE PRESĂ
16 ianuarie 2007 - Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 12 ianuarie 2007
Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară
În săptămâna încheiată la 12 ianuarie 2007, scăderea de 28 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din activ) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004) şi vânzării de monede din aur de către o altă bancă centrală din Eurosistem.
Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din activ minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasiv) a înregistrat o diminuare cu 1,4 miliarde EUR, până la valoarea de 147,3 miliarde EUR.
Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din activ) au crescut cu 0,4 miliarde EUR, până la 81,2 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasiv) s-a redus cu 8 miliarde EUR, până la nivelul de 611,2 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţia publică (poziţia 5.1 din pasiv) au scăzut cu 0,4 miliarde EUR, până la 52,6 miliarde EUR.
Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară
Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din activ minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasiv) s-a redus cu 19,9 miliarde EUR, până la 428,3 miliarde EUR. Miercuri, 10 ianuarie 2007, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 330,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 310,5 miliarde EUR a fost decontată.
Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din activ) s-a situat la un nivel apropiat de zero (similar celui înregistrat în săptămâna anterioară), în timp ce utilizarea facilităţii de depozit (poziţia 2.2 din pasiv) s-a cifrat la 0,1 miliarde EUR (şi în acest caz, nivelul a fost similar celui înregistrat în săptămâna precedentă).
Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro
În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit la Eurosistem (poziţia 2.1 din pasiv) a consemnat o scădere de 11,8 miliarde EUR, până la 166,9 miliarde EUR.
Active (milioane EUR)
Sold
Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
 
1Aur şi creanţe în aur176 793−28
 
2Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro143 835−186
 2.1Creanţe asupra FMI10 6959
 2.2Depozite, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe133 139−195
 
3Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro23 6411 193
 
4Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro12 748329
 4.1Depozite, titluri şi împrumuturi12 748329
 4.2Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II00
 
5Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară430 501−20 000
 5.1Operaţiuni principale de refinanţare310 500−19 999
 5.2Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung120 0000
 5.3Operaţiuni reverse repo de reglaj fin00
 5.4Operaţiuni reverse repo structurale00
 5.5Facilitatea de creditare marginală1−1
 5.6Credite aferente apelurilor în marjă00
 
6Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro12 751−134
 
7Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro81 150427
 
8Credite în euro acordate administraţiei publice39 3590
 
9Alte active217 5222 283
 
Total active1 138 300−16 116
 
Pasive (milioane EUR)
Sold
Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
 
1Numerar în circulaţie611 242−8 021
 
2Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară169 092−11 773
 2.1Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii)166 934−11 766
 2.2Facilitatea de depozit60−9
 2.3Depozite pe termen fix2 0960
 2.4Operaţiuni reverse repo de reglaj fin00
 2.5Depozite aferente apelurilor în marjă22
 
3Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro1385
 
4Certificate de debit emise44−51
 
5Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro61 146−192
 5.1Angajamente faţă de administraţia publică52 571−424
 5.2Alte angajamente8 575232
 
6Angajamente în euro faţă de nerezidenţi ai zonei euro16 450352
 
7Angajamente în valută faţă de rezidenţi ai zonei euro1644
 
8Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro14 3672 430
 8.1Depozite, conturi diverse şi alte pasive14 3672 430
 8.2Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II00
 
9Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI5 6110
 
10Alte pasive71 6601 129
 
11Conturi de reevaluare121 9900
 
12Capital şi rezerve66 3961
 
Total pasive1 138 300−16 116
 
Banca Centrală Europeană
Direcţia Comunicare
Serviciul Presă şi Informare
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 1344 8304, Fax: +49 69 1344 7404
Internet: http://www.ecb.int
Reproducerea informaţiilor este permisă numai cu indicarea sursei.