Comunicat BCE
5 captures
06 Feb 2007 - 13 Nov 2008
JAN
FEB
DEC
06
2006
2007
About this capture
COMUNICAT DE PRESĂ
23 ianuarie 2007 - Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 19 ianuarie 2007
Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară
În săptămâna încheiată la 19 ianuarie 2007, scăderea de 37 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din activ) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004).
Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din activ minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasiv) a înregistrat o reducere cu 1,3 miliarde EUR, până la valoarea de 146,1 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.
Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din activ), au sporit cu 0,7 miliarde EUR, până la 81,9 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasiv) s-a restrâns cu 5,2 miliarde EUR, până la nivelul de 606,1 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţia publică (poziţia 5.1 din pasiv) au crescut cu 0,8 miliarde EUR, până la 53,4 miliarde EUR.
Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară
Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din activ minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasiv) s-a majorat cu 2,2 miliarde EUR, până la 430,5 miliarde EUR. Miercuri, 17 ianuarie 2007, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 310,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 312,5 miliarde EUR a fost decontată.
Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din activ) s-a situat la un nivel apropiat de zero (similar celui înregistrat în săptămâna anterioară), în timp ce utilizarea facilităţii de depozit (poziţia 2.2 din pasiv) a consemnat, şi în acest caz, un nivel apropiat de zero (faţă de 0,1 miliarde EUR în săptămâna precedentă).
Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro
În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit la Eurosistem (poziţia 2.1 din pasiv) a înregistrat o creştere de 7,7 miliarde EUR, până la 174,6 miliarde EUR.
Active (milioane EUR)
Sold
Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
 
1Aur şi creanţe în aur176 756−37
 
2Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro142 399−1 436
 2.1Creanţe asupra FMI10 563−132
 2.2Depozite, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe131 836−1 303
 
3Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro22 808−833
 
4Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro14 1391 391
 4.1Depozite, titluri şi împrumuturi14 1391 391
 4.2Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II00
 
5Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară432 5042 003
 5.1Operaţiuni principale de refinanţare312 5002 000
 5.2Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung120 0000
 5.3Operaţiuni reverse repo de reglaj fin00
 5.4Operaţiuni reverse repo structurale00
 5.5Facilitatea de creditare marginală43
 5.6Credite aferente apelurilor în marjă00
 
6Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro12 126−625
 
7Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro81 872722
 
8Credite în euro acordate administraţiei publice39 3590
 
9Alte active219 2631 741
 
Total active1 141 2262 926
 
Pasive (milioane EUR)
Sold
Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
 
1Numerar în circulaţie606 068−5 174
 
2Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară176 5417 449
 2.1Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii)174 6137 679
 2.2Facilitatea de depozit17−43
 2.3Depozite pe termen fix1 906−190
 2.4Operaţiuni reverse repo de reglaj fin00
 2.5Depozite aferente apelurilor în marjă53
 
3Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro101−37
 
4Certificate de debit emise37−7
 
5Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro62 4961 350
 5.1Angajamente faţă de administraţia publică53 413842
 5.2Alte angajamente9 083508
 
6Angajamente în euro faţă de nerezidenţi ai zonei euro16 789339
 
7Angajamente în valută faţă de rezidenţi ai zonei euro1662
 
8Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro13 351−1 016
 8.1Depozite, conturi diverse şi alte pasive13 351−1 016
 8.2Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II00
 
9Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI5 6110
 
10Alte pasive71 67919
 
11Conturi de reevaluare121 9900
 
12Capital şi rezerve66 3971
 
Total pasive1 141 2262 926
 
Banca Centrală Europeană
Direcţia Comunicare
Serviciul Presă şi Informare
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 1344 8304, Fax: +49 69 1344 7404
Internet: http://www.ecb.int
Reproducerea informaţiilor este permisă numai cu indicarea sursei.