Comunicat BCE
5 captures
06 Feb 2007 - 14 Nov 2008
JANFEBDEC
06
200620072008
About this capture
COMUNICAT DE PRESĂ
30 ianuarie 2007 - Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 26 ianuarie 2007
Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară
În săptămâna încheiată la 26 ianuarie 2007, reducerea de 36 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din activ) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004) şi cumpărării nete de monede din aur efectuate de o altă bancă centrală din Eurosistem.
Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din activ minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasiv) a înregistrat o diminuare cu 0,7 miliarde EUR, până la valoarea de 145,3 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.
Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din activ), au sporit cu 0,2 miliarde EUR, până la 82,1 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasiv) s-a restrâns cu 3,4 miliarde EUR, până la nivelul de 602,7 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţia publică (poziţia 5.1 din pasiv) au crescut cu 6,5 miliarde EUR, până la 59,9 miliarde EUR.
Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară
Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din activ minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasiv) s-a majorat cu 5,2 miliarde EUR, până la 435,8 miliarde EUR. Miercuri, 24 ianuarie 2007, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 312,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 317,5 miliarde EUR a fost decontată.
Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din activ) s-a situat la un nivel apropiat de zero (similar celui înregistrat în săptămâna anterioară), în timp ce utilizarea facilităţii de depozit (poziţia 2.2 din pasiv) a consemnat, şi în acest caz, un nivel apropiat de zero (faţă de 0,2 miliarde EUR în săptămâna precedentă).
Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro
În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit la Eurosistem (poziţia 2.1 din pasiv) a înregistrat o creştere de 1,5 miliarde EUR, până la 176,1 miliarde EUR.
Active (milioane EUR)
Sold
Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
 
1Aur şi creanţe în aur176 720−36
 
2Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro142 344−55
 2.1Creanţe asupra FMI10 58926
 2.2Depozite, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe131 755−81
 
3Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro22 098−710
 
4Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro13 760−379
 4.1Depozite, titluri şi împrumuturi13 760−379
 4.2Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II00
 
5Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară437 5085 004
 5.1Operaţiuni principale de refinanţare317 5025 002
 5.2Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung120 0000
 5.3Operaţiuni reverse repo de reglaj fin00
 5.4Operaţiuni reverse repo structurale00
 5.5Facilitatea de creditare marginală62
 5.6Credite aferente apelurilor în marjă00
 
6Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro12 534408
 
7Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro82 066194
 
8Credite în euro acordate administraţiei publice39 3590
 
9Alte active221 7592 496
 
Total active1 148 1486 922
 
Pasive (milioane EUR)
Sold
Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
 
1Numerar în circulaţie602 691−3 377
 
2Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară177 8711 330
 2.1Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii)176 1241 511
 2.2Facilitatea de depozit203
 2.3Depozite pe termen fix1 727−179
 2.4Operaţiuni reverse repo de reglaj fin00
 2.5Depozite aferente apelurilor în marjă0−5
 
3Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro1065
 
4Certificate de debit emise1−36
 
5Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro68 7106 214
 5.1Angajamente faţă de administraţia publică59 8716 458
 5.2Alte angajamente8 839−244
 
6Angajamente în euro faţă de nerezidenţi ai zonei euro19 3402 551
 
7Angajamente în valută faţă de rezidenţi ai zonei euro1693
 
8Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro13 326−25
 8.1Depozite, conturi diverse şi alte pasive13 326−25
 8.2Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II00
 
9Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI5 6110
 
10Alte pasive71 935256
 
11Conturi de reevaluare121 9900
 
12Capital şi rezerve66 3981
 
Total pasive1 148 1486 922
 
Banca Centrală Europeană
Direcţia Comunicare
Serviciul Presă şi Informare
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 1344 8304, Fax: +49 69 1344 7404
Internet: http://www.ecb.int
Reproducerea informaţiilor este permisă numai cu indicarea sursei.