15 captures
08 Jul 2006 - 30 Mar 2014
SEPDECJUN
29
200520062008
About this capture


Kontakt
|

English
|

Översikt
|

Ordlista
|

Länkar

Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt
 UTSKRIFT | BOKMÄRKE 
Internationellt arbete
Riksbanken deltar löpande i cirka 130 internationella kommittéer och arbetsgrupper. Den största delen av dessa kontakter hör ihop med bankens eller Sveriges medlemskap i internationella institutioner och grupperingar. Öppenheten mot omvärlden påverkar Riksbankens egen verksamhet och den svenska ekonomin. Därför är det angeläget att ha en god överblick och att vara med och försöka påverka utvecklingen. Den innebär också stora möjligheter att lära av andra länders erfarenheter.
 
Svenskt samarbete
Riksbanken är Sveriges kontaktorgan gentemot Internationella valutafonden, IMF. Det löpande arbetet samordnas med det svenska finansdepartementet och i den nordisk-baltiska valkretsen, som utser en av IMF:s 24 exekutivdirektörer. I EU-arbetet deltar Riksbanken i ECB:s allmänna råd och i det informella ekofinrådet, och i undergrupper till dessa. Riksbanken är också representerad i BIS (Bank for International Settlements) styrelse och i G10 (Group of Ten) kretsens kommittéer.

Internationella diskussioner
Riksbanken deltar aktivt i internationella policydiskussioner inom hela verksamhetsområdet. Bland frågorna på agendan är hur myndigheterna inom EU ska anpassa regelverk och arbetsmetoder för att garantera effektivitet och stabilitet i en allt mer gränsöverskridande finansmarknad. Riksbanken deltar också i arbetet inom Baselkommittén för banktillsyn med att ta fram förslag till ett nytt regelverk för kapitaltäckning. En översyn av IMF:s regelverk för stora lån är en annan prioriterad fråga för Riksbanken
 

SENAST UPPDATERAD 2006-02-06 
 INNEHÅLLSANSVARIGStabsavdelningen
 

UppgifterLedningAvdelningarInternationelltLagstiftningLediga jobbSeminarierHistoriaHusetEkonomipriset
BISECBSEMUEU-samarbete i BrysselG10IMFInternationella valutafondens vårmöte 2006IMF:s och Världsbankens årsmöten i Singapore, 19 – 20 september 2006