15 captures
14 Dec 2005 - 1 Apr 2008
SEPFEBJUN
08
200620072008
About this capture


Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt
 PRENUMERERA | UTSKRIFT | BOKMÄRKE 
Räntor & valutakurser
Klockan 9.00 samt klockan 12.00 kan databasen vara hårt belastad. Om möjligt ber vi er att göra sökning vid annan tidpunkt.

Sök räntenoteringar och valutakurser i Riksbankens databas
Riksbankens databas består total av cirka 60 ränteserier, svenska och utländska, samt cirka 50 valutakursserier.
 
Databasuppdateringar
Databasen uppdateras normalt två gånger per dag, cirka klockan 9.00 och cirka klockan 12.00. Det är olika serier som uppdateras vid de olika tidpunkterna. 
 
För att sökfunktionen ska fungera krävs någon av följande webbläsare:
 
För PC
Internet Explorer 6.0
Netscape 8.0 eller
Mozilla Firefox 1.0.4
 
För Mac:
Safari 1.3.1
Netscap 7.2 eller
Mozilla Firefox 1.0.6
 
Sökvägar
Det finns två olika sätt att söka på:
Enkel sökning på en grupp räntor eller valutor och
Detaljerad sökning på en grupp räntor eller valutor alternativt på samtliga serier.
Med en grupp menas till exempel Stibor, statsskuldväxlar med mera.
 
Enkel sökning
Genom att använda den enkla sökfunktionen (klicka på någon av rubrikerna till vänster) erhålls samtliga tillgängliga serier inom en ränte- eller valutagrupp. Välj tidsperiod och hur resultatet skall visas. Det går att välja dagsnoteringar, vecko-, månads-, kvartal- eller årsgenomsnitt.  Resultatet visas i en excelfil som skapas när man klickar i ”Sök”.  Se bilden nedan.
 
I sökrutan går det också att välja decimalavgränsare.  För att resultatet skall blir rätt måste användaren använda samma decimalavgränsare i Excel som i valet av decimalavgränsare i sökrutan. Om användaren har en annan decimalavgränsare i Excel än den som står i rutan finns det risk att resultatet tolkas till exempel som text istället för siffror. Siffrorna kan kontrolleras genom att gå till Detaljerad sökning och välja att få resultatet presentarat som html, det vill säga "på skärmen".
 
Bild på enkel sökning 

  
Detaljerad sökning inom en grupp
En detaljerad sökning inom vald grupp görs genom att klicka på rubriken Detaljerad sökning ovanför själva sökrutan. I den detaljerade sökningen går det att välja enskilda serier inom respektive ränte- eller valutagrupp, beräkningsmetod, olika presentationssätt (html, csv-fil, excel-tabell och text-fil) samt decimalavgränsare.
 
Bild på detaljerad sökning inom en grupp 

 
Detaljerad sökning bland räntor och valutor
En detaljerad sökning på samtliga serier görs genom att välja Detaljerad sökning bland räntor och valutor i menyn till vänster. Här finns finns samtliga ränte- och valutaserier tillgängliga att söka bland och det går också att välja beräkningsmetod, olika presentationssätt (html, excel-tabell csv, och text-fil) samt decimalavgränsare.  
 
Bild på detaljerad sökning bland räntor och valutor 

 
Beräkningar
Vid val av vecko-, månads-, kvartals- och årsgenomsnitt görs beräkningen enbart på hela veckor (måndag-söndag), månader, kvartal och år, det vill säga samtliga noteringar för en vecka, månad, kvartal eller år måste finnas i databasen för att ett resultat skall räknas ut.
 
Källor
Riksbanken och Reuters.
 
Mer information
Mer utförlig information om hur sökfunktionen fungerar finns i en hjälptext som återfinns under rubriken Hjälp. Mer information om serierna återfinns under rubriken Serieinformation. Klicka på dessa rubriker ovanför själva sökrutan.
 

SENAST UPPDATERAD 2005-10-07 

 

Kontakt English Översikt Ordlista Länkar
Räntor & valutakurserBetalningsbalansFinansmarknadTillgångar & skulderPenning- & valutamarknadBetalningar
RiksbanksräntorSvenska marknadsräntorInternationella marknadsräntorValutakurserDetaljerad sökning bland räntor och valutorFrågor och svar