24 captures
22 Dec 2005 - 29 Dec 2011
DECFEBJUN
28
200620072008
About this capture


Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt
 PRENUMERERA | UTSKRIFT | BOKMÄRKE 
Internationella marknadsräntor
Klockan 9.00 samt klockan 12.00 är databasen hårt belastad. Vi ber er därför att inte göra er utsökning vid dessa tidpunkter.

En internationell marknadsränta är den ränta som aktörerna är beredda att betala för antingen korta eller långa krediter och som prissätts utanför den svenska marknaden.
 
Sök internationella marknadsräntor
Genom att använda den enkla sökfunktionen (klicka på någon av rubrikerna till vänster) erhålls samtliga tillängliga serier inom respektive grupp.
 
I Euoromarknadsräntor med 3-månaders löptid ingår:
USA
Japan
Storbritannien
Euroområdet
Norge och
Danmark
I Euoromarknadsräntor med 6-månaders löptid ingår:
USA
Japan
Storbritannien
Euroområdet
Norge och
Danmark
I Internationella statsobligationer med 5-års löptid ingår:
USA
Japan
Tyskland
Holland
Frankrike
Storbritannien och
Euroområdet
I Internationella statsobligationer med 10-års löptid ingår:
USA
Japan
Tyskland
Holland
Frankrike
Storbritannien
Euroområdet
Norge
Danmark och 
Finland
Detaljerad sökning bland räntor och valutor
Genom den detaljerade sökfunktionen går det att göra utsökningar på enskilda serier för både räntor och valutor och även välja beräkningsmetod samt vilket format reslutatet skall visas i. Välj Detaljerad sökning bland räntor och valutor till vänster.
 

SENAST UPPDATERAD 2005-10-07 
 

Kontakt English Översikt Ordlista Länkar
Räntor & valutakurserBetalningsbalansFinansmarknadTillgångar & skulderPenning- & valutamarknadBetalningar
RiksbanksräntorSvenska marknadsräntorInternationella marknadsräntorEuromarknadsräntor 3-månaders löptidEuromarknadsräntor 6-månaders löptidInternationella statsobligationer 5-års löptidInternationella statsobligationer 10-års löptidValutakurserDetaljerad sökning bland räntor och valutorFrågor och svar