21 captures
22 Dec 2005 - 02 Feb 2012
DECFEBAUG
28
200620072008
About this capture


Kontakt
|

English
|

Översikt
|

Ordlista
|

Länkar

Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt
 PRENUMERERA | UTSKRIFT | BOKMÄRKE 
Frågor och svar
Varför ger min sökning inget resultat?
Om en grupps eller en series giltighetstid ligger helt utanför den valda tidsperioden kommer sökningen inte att visa några värden. Kontrollera seriens giltighetstid genom att klicka på länken Serieinformation. Datumet angivet inom parentes efter serienamnet anger under vilken period det finns noteringar för denna serie.
 
Om man valt att resultatet ska visas som något annat än dagsnoteringar eller valt att resultatet ska grupperas på någon annan frekvens än dag beror det sannolikt på att den tidsperiod som är vald i fälten ”Från” och ”Till” inte är avslutad. Gå då tillbaka till sökningen och verifiera att vald tidsperiod verkligen sträcker sig över hela avslutade veckor, månader, kvartal eller år. Med en avslutad vecka menas exempelvis måndag till och med söndag.
 
Observera att det inte går att välja framtida datum i en sökning.

Varför visar min sökning ”n/a” på vissa serier?
N/a står för Not available och betyder att en eller flera noteringar saknas under vald tidsperiod. Kontrollera seriens giltighetstid genom att klicka på länken Serieinformation. Datumet angivet inom parentes efter serienamnet anger under vilken period det finns noteringar för denna serie.
 
I det fall en serie inte hunnit uppdateras med innevarande dags värde kommer den att presenteras som n/a (saknas). Försök då göra samma sökning lite senare under dagen.
 
En serie kan också anges som n/a (saknas) på grund av helgdagar.
 
Varför visar min sökning inte noteringar på alla valda serier?
Om någon serie exkluderas i resultatet beror det sannolikt på att den uteslutna seriens giltighetstid ligger utanför vald tidsperiod. Kontrollera seriens giltighetstid genom att klicka på länken Serieinformation. Datumet angivet inom parentes efter serienamnet anger under vilken period det finns noteringar för denna serie.

Varför visar mitt resultat konstiga värden, eller visar värden som text istället för siffror, i Excel?
Om man, i en detaljerad sökning, valt ett annat tecken för decimal än det startvärde som föreslås som decimalavgränsare när söksidan öppnas kan siffervärden bli fel eller tolkas som text när filen har öppnats i Excel. Gå tillbaka till söksidan och ange samma tecken för decimal som gäller för Excel och klicka på ”Sök” igen.

Varför öppnas inte min Excel-fil?
Det beror oftast på att man redan har programmet Excel öppet. Växla då över från webbläsaren till Excel och kontrollera att en ny fil öppnat sig.
 
Vad betyder datumet som står inom parentes efter ett serienamn?
Det anger under vilken period det finns noteringar för denna serie. Om inget slutdatum står inom parentes är serien är öppen. Det betyder att den normalt uppdateras med en ny notering varje dag.

Hur många decimaler har ränte- och valutanoteringarna?
Värden för räntor och valutor publiceras med 4 decimalers precision.
 
Varför visas inte å/ä/ö korrekt i presentationsformatet CSV-fil i Excel när filen öppnas på Macintosh?
Det beror på att filen har teckenuppsättningen PC/Windows (ANSI). För att Excel ska kunna visa å/ä/ö rätt måste filen först sparas och därefter importeras till Excel. Dessvärre öppnas inte importguiden i Excel när filen öppnas från Macintosh. Använd därför, om möjligt, presentationsformatet Text-fil eller välj Advanced Search på Riksbankens engelskspråkiga hemsida www.riksbank.com/statistics/interest & exchange rates.
 
Varför kommer jag inte åt sökfönstret? Texten "Sidan kan inte visas" kommer upp på sidan.
Visningen av popupfönster för webb-platsen riksbank.se har blockerats i mjukvarubrandväggen Norton Internet Security. Orsaken är att mjukvarubrandvägg har en strängare definition av vad som räknas som "popupfönster" i själva webb-läsaren och tolkar hämtningen av innehållet i sidans iFRAME som ett popupfönster. Du kan få fram vilken mjukvarubrandvägg eller hårdvarubrandvägg, namn och eventuellt version som används genom att klicka på "Den här datorn" på skrivbordet/kontrollpanelen/säkerhetscenter. En mjukvarubrandvägg ingår i Windows XP. Påslaget av Norton AntiSpam Popup-blockerare/annons-blockerare kan vara orsaken till att du inte får tillgång till sidorna. Pröva att gå in på Norton Internet Security 2005/2006 Antispyware Edition och markera Norton AntiSpam och tryck "Slå av Popup-blockering" eller "Slå av annons-blockering".
 
Kontaktinformation
För frågor om sökfunktionerna bland ränte- och valutakurser, e-posta till info@riksbank.se.
 

SENAST UPPDATERAD 2005-10-07 
 

Räntor & valutakurserBetalningsbalansFinansmarknadTillgångar & skulderPenning- & valutamarknadBetalningar
RiksbanksräntorSvenska marknadsräntorInternationella marknadsräntorValutakurserDetaljerad sökning bland räntor och valutorFrågor och svar