Norges Bank
8,678 captures
18 Apr 1997 - 27 May 2022
JANMARAPR
04
200620072008
About this capture
 
Spørsmål og svar
Ord og uttrykk
Nettstedskart
Abonnement
Kontakt
English
Foredrag av visesentralbanksjef Jarle Bergo
Monetary policy and the outlook for the Norwegian economy
Visesentralbanksjef Jarle Bergo holdt torsdag 1. mars et foredrag i London på en kapitalmarkedsdag arrangert av Oslo Børs. Foredraget bygger på vurderingene gitt på Norges Banks pressekonferanse etter rentemøtet i hovedstyret 24. januar, Inflasjonsrapport 3/06 og på tidligere foredrag.
(2007-03-01 10:50)
Forventningsundersøkelse 1. kvartal 2007
TNS Gallup utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser om inflasjons- og lønnsutviklingen blant norske eksperter i finansnæringen og akademia, arbeidslivsorganisasjoner, bedriftsledere og husholdningene. Resultatene fra undersøkelsen i 1. kvartal 2007 finnes på TNS Gallups internettsider.
(2007-02-28 14:00)

Pressemelding 28. februar 2007
Norges Banks valutakjøp til Statens pensjonsfond - Utland i mars 2007
Norges Bank vil i mars kjøpe valuta tilsvarende 550 millioner kroner per dag til Statens pensjonsfond – Utland.
(2007-02-28 10:00)
Les mer >>
Offentliggjøring av auksjon i statsobligasjoner
Innbydelse til auksjon i statsobligasjoner er nå tilgjengelig på våre nettsider.
(2007-02-26 12:00)
Les mer >>
Pressemelding 15. februar 2007
Norges Banks regnskap for 2006
For 2006 viser Norges Banks årsresultat et overskudd på 5,5 milliarder kroner mot et overskudd i 2005 på 21,3 milliarder kroner. Nedgangen skyldes i første rekke kurstap på valutabeholdningen som følge av styrkingen av den norske kronen. Det blir ikke gjort overføring til statskassen fra overføringsfondet.
(2007-02-15 14:00)
Les mer >>
Pressemelding 27. februar 2007
Kapitalforvaltningen i Norges Bank: Sterkt aksjemarked preget resultatene i 2006
Sterk kursøkning i de internasjonale aksjemarkene i 2006 løftet avkastningen på porteføljene under Norges Banks forvaltning. Fjoråret var det fjerde året på rad med tosifret prosentvis oppgang i aksjekursene, og avkastningen på aksjeporteføljene var rundt 17 prosent. Økning i de internasjonale rentene dempet avkastningen på porteføljene av obligasjoner til i underkant av to prosent.
Lyd og bildeoverføring fra pressekonferansen.
(2007-02-27 10:00)
Les mer >>
Sentralbanksjefens årstale
Torsdag 15. februar holdt Norges Banks representantskap årsmøte, der blant annet bankens årsregnskap ble fastsatt. Samme dag kl. 18.00 holdt sentralbanksjef Svein Gjedrem sin årlige tale for representantskapets medlemmer og inviterte gjester. Årstalen er nå tilgjengelig på våre internettsider og blir overført direkte på web-TV og på wap.norges-bank.no. Lenker til podcast.
(2007-02-15 18:00)
Les mer >>

 Nyhetsarkiv >>

Norges Bank opplyser at det kan forekomme feil på web-sidene. Dette gjelder også rente- og valutainformasjonen. Norges Bank har ikke ansvar for følger av slike feil.
Kalender
14. mars
Norges Banks balanse
15. mars
Hovedstyrets rentemøte. Pressekonferanse
19. mars
Svein Gjedrem. Foredrag
Styringsrentenmer >>
25. jan. 20073,75
14. des. 20063,50
2. nov. 20063,25
Valutakursermer >>
 2. mar1. mar
USD6,16586,1316
EUR8,11608,1090
SEK87,3487,40
DKK108,95108,84
GBP11,99212,037
Effektiv kronekursmer >>
 2. mar1. mar
I4492,2592,09
TWI99,2999,19
Snarveier
Inflasjon
Konferanser
Pensjonsfond - Utland
Renter
Rundskriv
Statsgjeld
Valutareserver


Norges Bank
Bankplassen 2
PB 1179 Sentrum
0107 Oslo
tlf (+47) 22 31 60 00

2007 © Norges Bank
PengepolitikkKapitalforvaltningFinansiell stabilitetBetalingssystemerSedler og mynterOm Norges BankJobb i Norges BankPresseTaler, artikler, brevPublikasjonerStatistikkForskning