2 captures
20 Aug 2010 - 17 Oct 2011
JULAUGOCT
20
200920102011
About this capture

 UTSKRIFT 
Srejber: Integrationen av finansiella tjänster en god bit på väg i Europa
DATUM
2007-03-12

”En ökad integration av marknaderna för finansiella tjänster är viktig för att höja tillväxten i Europa. Integrationen har kommit långt till exempel när det gäller betalningar mellan banker och räntemarknaden i euro. Under senare år har också flera europeiska banker slagits samman över landgränserna. Effekten av integrationen är speciellt tydlig i de nya medlemsländerna i EU. Där står utländska banker för omkring 70 procent av ägandet i banksektorn.”

”Men ett område där integrationen behöver drivas på är i den så kallade finansiella infrastrukturen, det gäller bland annat clearing och avveckling av värdepappersaffärer och genomförande av små betalningar över gränserna. Här har myndigheterna en viktig roll i att underlätta integrationen och konkurrensen genom att anpassa regelverk och tillsyn.”

Det sa förste vice riksbankschef Eva Srejber när hon idag talade om den finansiella integrationen i Europa. Talet hölls under en konferens i Washington D.C. som var anordnad av organisationerna NABE och AUBER. (1)
 
”En av drivkrafterna bakom den pågående integrationen är den samordning som man redan har genomfört inom EU. Ett krafttag togs 1999 med lanseringen av en handlingsplan med 42 åtgärder för att främja en gemensam marknad för finansiella tjänster. De flesta är nu beslutade på EU-nivå och håller på att genomföras i medlemsländerna.”

”Men en ökad integration kräver ju inte bara ett gemensamt regelverk utan också likartad tillämpning av reglerna i de 27 länderna i EU. Ett intensivt arbete pågår inom EU för att samordna myndigheter i olika länder. Det sker både i formella kommittéer och informella nätverk. Inom den finansiella tillsynen utvecklas till exempel samarbetet raskt. Ett annat samarbetsområde är att förbereda för krishantering. Med en ökad integration av marknader och banker ökar risken för att en finansiell kris sprider sig mellan länder och det måste vi myndigheter hantera.”

”Man kan alltså konstatera att en hel del återstår innan en fullt utvecklad gemensam marknad för finansiella tjänster finns på plats. Men integrationen har kommit långt och från myndighetshåll arbetar vi aktivt vidare med de här frågorna.”
 
Fotnot:
1) NABE står för National Association for Business Economics och AUBER står för Association of University Business and Economic Researchers.
DOKUMENTATION
 
Srejber: Integrationen av finansiella tjänster en god bit på väg i Europa | 70 Kb

KONTAKTINFORMATION
Tomas Lundberg, pressekreterare, tel. 08-787 02 15 och Tommy Persson, pressekreterare, tel. 08-787 03 99

INNEHÅLLSANSVARIG
Stabsavdelningen

SENAST GRANSKAD
2007-03-12
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
FRÅGOR OCH SVARÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning
Press & debattPressmeddelandenNyheterDebattartiklarWebbTVPresstjänstBildbankChattTalEkonomiska kommentarerRapporterArtiklar och fördjupningarDagordningar och protokollYttrandenÄrendelistaSedel- och myntskrifterInformationsskrifterInternationella nyheterEMU-skrifterPublikationer från Europeiska centralbanken (ECB)StatistikPrenumerera via RSS