2 captures
25 Aug 2010 - 17 Oct 2011
JULAUGOCT
25
200920102011
About this capture

 UTSKRIFT 
Riksbanksfullmäktige sammanträder fredagen den 16 mars 2007 klockan 13.00
Ärende
1. Sammanträdet öppnas
  
2. Godkännande av dagordningen
 
3. Justering av protokoll från den 23 februari 2007
Protokollet bifogas  
 
4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter
     
5. Anmälan av sidouppdrag för direktionsledamot
Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Sydén
 
6. Fullmäktiges möteskalender hösten 2007
Handling bifogas 
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Mithra Sundberg
 
7. Direktionens rapporter
Riksbankens undersökning bland allmänheten om sedlar och mynt m.m. 
Anmärkning: Information 
Föredragande: Kristina Åkerberg
 
8. Sammanträdet avslutas
DOKUMENTATION
 
Riksbanksfullmäktige sammanträder fredagen den 16 mars 2007 | 74 Kb

INNEHÅLLSANSVARIG
Stabsavdelningen

SENAST GRANSKAD
2007-03-14
103 37 Stockholm Brunkebergstorg 11 Tel 08-787 00 00 Fax 08-21 05 31 E-post registratorn@riksbank.se Presskontakt 08-787 02 00
FRÅGOR OCH SVARÖVERSIKTORDLISTALÄNKARKONTAKTIN ENGLISH
RiksbankenRäntor & valutakurserSedlar & myntPenningpolitikFinansiell stabilitetPress & publiceratForskningUtbildning
Press & debattPresstjänstBildbankChattTalEkonomiska kommentarerRapporterArtiklar och fördjupningar Dagordningar och protokollDirektionen RiksbanksfullmäktigeDagordningarProtokollProtokollsbilagorYttrandenÄrendelistaSedel- och myntskrifterInformationsskrifterInternationella nyheterEMU-skrifterPublikationer från Europeiska centralbanken (ECB)StatistikPrenumerera via RSS