1,599 captures
1 Jun 1997 - 14 Jan 2022
FEBAPRMAY
08
200620072008
About this capture


Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt
NYHETER
Reporäntan lämnas oförändrad på 3,25 procent
2007-03-30 Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde den 29 mars att lämna reporäntan oförändrad på 3,25 procent. Samtidigt gjordes, liksom i februari, bedömningen att reporäntan behöver höjas med ytterligare 0,25 procentenheter under de kommande månaderna och att man därefter sannolikt kan avvakta något med ytterligare en höjning.   LÄS MER
Penning- och valutapolitik nr 1 2007
2007-04-04 Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik behandlar ämnen på riksbanksnära områden. Idag publiceras årets första nummer som innehåller fem artiklar  LÄS MER
Ny struktur för kontanthanteringen
2007-04-02 Den 1 april 2007 trädde den nya strukturen för hantering av kontanter i kraft fullt ut. Därmed kan bankerna och bankdepåbolagen själva göra affärer sinsemellan, utan att Riksbanken är inblandad.   LÄS MER
Yttrande över Finansinspektionens remiss om Ändringar i redovisningsföreskrifterna om rapportering av kvartals- och bokslutsuppgifter (FI Dnr 07-1505-001)
2007-04-03
Protokoll från direktionens sammanträde den 29 mars
2007-04-02
Förste vice riksbankschef Eva Srejber lämnar Riksbanken
2007-03-29
Protokoll från direktionens sammanträde den 20 mars
2007-03-29
2007-03-29
NYHETSARKIV 
 
 
KALENDARIUM
2007-04-1309:30
Portföljinvesteringar, februari 2007
2007-04-1609:30
Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion den 29 mars 2007 publiceras.
2007-04-2613:00
Direktionen sammanträder
SE HELA KALENDARIET
BOKMÄRKEN
Här kan du skapa bokmärken till sidor du besöker ofta. Klicka på BOKMÄRKE som ligger till höger under menyn på alla informationssidor för att skapa ett bokmärke.
INFLATION / KPI
 


Kontakt English Översikt Ordlista Länkar