42 captures
15 Jun 2006 - 23 Jan 2012
FEBAPRJUN
29
200620072008
About this capture


Kontakt
|

English
|

Översikt
|

Ordlista
|

Länkar

Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt


VISSTE DU ATT
Årliga inflationen
Under Riksbankens historia, från 1668 till idag, har den årliga inflationen i genomsnitt varit 2,1-2,3 procent (osäkerheten beror främst på hur inflationen ska mätas i samband med den monetära förvirringen under andra halvan av 1710-talet). Detta kan jämföras med Riksbankens nuvarande inflationsmål på 2,0 procent.

Tyska mark
I september 1914 var Riksbankens kurs på en tysk mark 89 svenska öre. En miljard tyska mark i september 1914 kunde köpa en femtedel av Sveriges bruttonationalprodukt. 1 oktober 1923 var Riksbankens kurs på en miljard tyska mark 30 svenska kronor. En månad senare var kursen 4 svenska öre. I september 1924 var kursen under en tiondels öre. En miljard tyska mark kunde då endast köpa ½ cl svensk mjölk. I slutet av 1924 introducerades den nya marken, Reichsmarken, som sattes lika med en biljon (en miljon miljoner) gamla mark.


Forskning på Riksbanken
Målet med den ekonomiska forskning som bedrivs inom Riksbanken är att tillhandahålla en solid begreppsmässig och empirisk grund för politiska beslut. Högkvalitativ forskning är avgörande för att garantera att Riksbanken är väl förberedd att möta de utmaningar som hänger samman med att styra penningpolitiken och främja ett säkert och effektivt betalningssystem. En viktig uppgift för den ekonomiska forskningen är att tillhandahålla modeller, verktyg och analyser för att Riksbanken ska kunna fullgöra sina åligganden.
LÄS MER
RESEARCH NEWS
Conference on The Governance of Central Banks
On 31 August and 1 September 2006, the Riksbank hosted a research conference on “The Governance of Central Banks” that gathered representatives from more than 15 central banks and leading academics from Europe and North America.
 
An important objective of the meeting was to explore common features and differences between central bank governance and corporate governance. Discussions during the conference focused much upon issues like general principles for the good governance of central banks, efficiency, and the importance of economic research.
 
LÄS MER I NYHETSBREVET FRÅN FORSKNINGSENHETEN
SENAST UPPDATERAD 2007-02-27 
 

ForskningMedarbetareKonferenserGästerPublikationerArtiklarSeminarierHistorisk monetär statistik