59 captures
28 Jan 2001 - 24 Dec 2008
FEBMAYJUN
25
200620072008
About this capture
Bancnota de 500 000 lei - emisiunea octombrie 2000
Caracteristici:
Avers: Portretul inginerului constructor de avioane inventatorului şi pilotului român Aurel Vlaicu, privit din faţă. În centru, este ilustrat un element floral reprezentînd Floarea de colţ sau Albumiţa (Leontopodium alpinum) şi o elice de avion stilizată. Sus, stema României, denumirea băncii centrale emitente, "BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI", şi medalion cu sigla "B.N.R.". Jos, valoarea nominală în cifre şi litere "500.000 lei CINCI SUTE MII". În stînga, semnăturile guvernatorului, casierului central şi anul emisiunii "2000". În dreapta, vertical, valoarea "CINCI SUTE MII 500.000".Revers: În centru, este ilustrată imaginea unui cap de acvilă de munte (Aquila chrysaetos). La stînga acesteia este reprezentată schiţa avionului "Vlaicu II", văzut din faţă. În plan secund este redată schema în secţiune a motorului "Gnome" cu care era echipat avionul "Vlaicu II". Sus, sînt imprimate: valoarea nominală "500.000" atît pe verticală cît şi pe orizontală, denumirea băncii centrale "BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI" şi sigla B.N.R. Jos, în dreapta, valoarea nominală în litere şi cifre "CINCI SUTE MII lei 500.000", iar în stînga semnul pentru nevăzători sub formă de dreptunghi cu sigla B.N.R. În planul din dreapta ferestrei transparente este redat vertical textul penalităţii în caz de falsuri "FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSEŞTE CONFORM LEGILOR". Seria şi numărul bancnotei, tipărite cu litere şi cifre în două culori, negru şi roşu, sînt imprimate astfel: cele cu cerneală neagră şi caractere de aceeaşi înălţime sînt amplasate vertical în stînga reversului bancnotei; cele cu cerneală roşie şi caractere de înălţime crescătoare sînt amplasate în dreapta reversului bancnotei.
Elementele de siguranţă:
  • Fereastra transparentă: Zona clară, din partea stîngă, pe aversul bancnotei. În interior este imprimată valoarea nominală "500000".
  • Filigranul: imaginea în oglindă a portretului lui Aurel Vlaicu şi sigla BNR aflate deasupra ferestrei transparente (privind aversul). Filigranul este vizibil cînd bancnota este luminată din partea opusă privitorului.
  • Elementul de suprapunere avers-revers: Cînd bancnota este luminată din partea opusă privitorului, elemente ale rozei vînturilor aflate pe avers, sub denumirea băncii centrale, se suprapun perfect cu elementele imprimate pe revers formînd o imagine completă.
  • Imagine latentă: pe latura din dreapta, pe avers, zona aurie imprimată continuu cu alb cu literele "BNR"; la privirea directă a bancnotei este vizibil înscrisul "BNR"; aplecînd lent latura de sus a bancnotei pe verticala zonei aurii apare, în alb transparent, imaginea monumentului de la Băneşti.
  • Semn pentru nevăzători: pe revers, sub forma unui dreptunghi în interiorul căruia se află sigla BNR.
Grafica acestei bancnote este protejată prin înregistrare la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) din România. Orice reproducere color la scara 1:1, în scop publicitar, de informare sau în alte scopuri comerciale se va face cu acordul scris prealabil al Băncii Naţionale a României. Falsificarea sau tentativa de falsificare se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani conform articolului 282 din Codul Penal.