2,021 captures
01 Jun 1997 - 20 May 2022
MAYJUNAUG
17
200620072008
About this capture


Kontakt
|

English
|

Översikt
|

Ordlista
|

Länkar

Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt
NYHETER
Gernandt: Så utses nya riksbankschefer
2007-06-15 Nyfikenheten är stor och spekulationerna många varje gång Riksbanken ska få en ny direktionsmedlem/vice riksbankschef. Riksbanksfullmäktiges ordförande Johan Gernandt berättar i Riksbankens personaltidning Bancoposten hur det går till när en ny direktionsledamot utses.   LÄS MER
Portföljinvesteringar april 2007
2007-06-14 Portföljinvesteringar med utlandet genererade i april ett nettoutflöde på 35,2 miljarder kronor. Aktiehandeln gav ett nettoutflöde på 7,7 miljarder och räntebärande värdepapper gav ett utflöde på 27,5 miljarder. Totalt sålde utländska investerare svenska räntebärande värdepapper för 13,3 miljarder netto. Bakom flödet låg nettoförsäljningen av långa kronpapper, främst de emitterade av staten.   LÄS MER
Ingves: Förhållandet mellan Riksbanken och riksdagen
2007-06-08 Riksbankschef Stefan Ingves talar i dag på en konferens i Stockholm. Temat för anförandet är hur utformningen av Riksbankens självständiga ställning, tillsammans med en hög grad av transparens och effektiv kommunikation, bidrar till långsiktig måluppfyllelse och trovärdighet för penningpolitiken.   LÄS MER
Riksbanksfullmäktige sammanträder onsdagen den 20 juni klockan 13.00
2007-06-14
Direktionens dagordning tisdagen den 19 juni 2007 klockan 09.00
2007-06-14
2007-06-14
ECB:s månadsrapport juni 2007 | 10 Mb
2007-06-14
Riksbankens historiska samling överlåts till Kungliga Myntkabinettet
2007-06-13
Protokoll från direktionens sammanträde den 5 juni
2007-06-13
NYHETSARKIV 
 
 
KALENDARIUM
2007-06-1909:00
Direktionen sammanträder, penningpolitiskt möte 4
2007-06-2009:30
Penningpolitisk rapport 2007:2 publiceras samt beslut från det penningpolitiska mötet den 19 juni
2007-06-2011:00
Presskonferens om den penningpolitiska rapporten samt reporäntebeslutet
SE HELA KALENDARIET
BOKMÄRKEN
Här kan du skapa bokmärken till sidor du besöker ofta. Klicka på BOKMÄRKE som ligger till höger under menyn på alla informationssidor för att skapa ett bokmärke.
INFLATION / KPI