2,021 captures
01 Jun 1997 - 20 May 2022
MAYJUNAUG
24
200620072008
About this capture


Kontakt
|

English
|

Översikt
|

Ordlista
|

Länkar

Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt
NYHETER
Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter
2007-06-20 Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde den 19 juni att höja reporäntan med 0,25 procentenheter till 3,50 procent. Samtidigt gjordes bedömningen att reporäntan behöver uppgå till cirka 4 procent i slutet av året. Under de kommande åren är det sannolikt att räntan behöver höjas ytterligare. Räntehöjningarna bedöms bidra till att inflationen är i linje med målet från nästa år och framåt och att produktion och sysselsättning utvecklas stabilt.   LÄS MER
Gernandt: Så utses nya riksbankschefer
2007-06-15 Nyfikenheten är stor och spekulationerna många varje gång Riksbanken ska få en ny direktionsmedlem/vice riksbankschef. Riksbanksfullmäktiges ordförande Johan Gernandt berättar i Riksbankens personaltidning Bancoposten hur det går till när en ny direktionsledamot utses.  LÄS MER
Portföljinvesteringar april 2007
2007-06-14 Portföljinvesteringar med utlandet genererade i april ett nettoutflöde på 35,2 miljarder kronor. Aktiehandeln gav ett nettoutflöde på 7,7 miljarder och räntebärande värdepapper gav ett utflöde på 27,5 miljarder. Totalt sålde utländska investerare svenska räntebärande värdepapper för 13,3 miljarder netto. Bakom flödet låg nettoförsäljningen av långa kronpapper, främst de emitterade av staten.   LÄS MER
Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 30 maj
2007-06-20
Yttrande över remiss över betänkandet Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet (SOU 2007:23) (Fi2007/2472)
2007-06-20
Protokoll från direktionens sammanträde den 13 juni
2007-06-19
Riksbanken söker specialist inom informationsskyddet
2007-06-18
Riksbanksfullmäktige sammanträder onsdagen den 20 juni klockan 13.00
2007-06-14
Direktionens dagordning tisdagen den 19 juni 2007 klockan 09.00
2007-06-14
NYHETSARKIV 
 
 
KALENDARIUM
2007-07-0409:30
Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion den 19 juni 2007 publiceras.
2007-07-1109:30
Portföljinvesteringar, maj 2007
2007-08-1009:30
Portföljinvesteringar, juni 2007
SE HELA KALENDARIET
BOKMÄRKEN
Här kan du skapa bokmärken till sidor du besöker ofta. Klicka på BOKMÄRKE som ligger till höger under menyn på alla informationssidor för att skapa ett bokmärke.
INFLATION / KPI