2,021 captures
01 Jun 1997 - 20 May 2022
MAYJULAUG
08
200620072008
About this capture


Kontakt
|

English
|

Översikt
|

Ordlista
|

Länkar

Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt
NYHETER
Särskilt protokoll från direktionens sammanträde den 19 juni 2007
2007-07-04 Vid de sammanträden som benämns som penningpolitiska, det vill säga då reporäntan sätts, förs ett så kallat särskilt protokoll med en redogörelse för den diskussion som föregick reporäntebeslutet. Läs det senaste protokollet från direktionens penningpolitiska sammanträde den 19 juni.   LÄS MER
Riksbanken ger ut broschyr om bankens roll i samhällsekonomin
2007-07-06 Broschyren ”Riksbankens roll i samhällsekonomin” är tänkt att ge lättillgänglig men ganska omfattande information om hur vi arbetar och varför vi gör på det sätt vi gör.   LÄS MER
Penning- och valutapolitik nr 2 2007
2007-06-29 Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik behandlar ämnen på riksbanksnära områden. Idag publiceras årets andra nummer som innehåller fyra artiklar.  LÄS MER
Yttrande över remissen Statliga kreditgarantier för att underlätta förvärv av bostadsrätter och egna hem (s.k. förvärvsgarantier) (Fi2007/4536/BO)
2007-07-03
2007-06-29
Finansmarknadsstatistik inklusive penningmängd, maj 2007. Pressmeddelande på Statistiska centralbyråns webbplats
2007-06-29
Protokoll från direktionens sammanträde den 19 juni
2007-06-27
Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 30 maj
2007-06-20
Yttrande över remiss över betänkandet Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet (SOU 2007:23) (Fi2007/2472)
2007-06-20
NYHETSARKIV 
 
 
KALENDARIUM
2007-07-1109:30
Portföljinvesteringar, maj 2007
2007-08-1009:30
Portföljinvesteringar, juni 2007
2007-08-2313:00
Direktionen sammanträder
SE HELA KALENDARIET
BOKMÄRKEN
Här kan du skapa bokmärken till sidor du besöker ofta. Klicka på BOKMÄRKE som ligger till höger under menyn på alla informationssidor för att skapa ett bokmärke.
INFLATION / KPI