1,532 captures
01 Jun 1997 - 25 Sep 2021
About this capture


Kontakt
|

English
|

Översikt
|

Ordlista
|

Länkar

Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt
NYHETER
Portföljinvesteringar maj 2007
2007-07-11 Portföljinvesteringar med utlandet genererade i maj ett nettoutflöde på 4,5 miljarder kronor. Aktiehandeln gav ett nettoutflöde på 33,6 miljarder och handeln i räntebärande värdepapper gav ett inflöde på 29,1 miljarder netto. Totalt köpte utländska investerare svenska räntebärande värdepapper för 66,5 miljarder netto, jämfört med en nettoförsäljning på 13,5 miljarder förgående månad.  LÄS MER
Riksbanken ger ut broschyr om bankens roll i samhällsekonomin
2007-07-06 Broschyren ”Riksbankens roll i samhällsekonomin” är tänkt att ge lättillgänglig men ganska omfattande information om hur vi arbetar och varför vi gör på det sätt vi gör.   LÄS MER
Penning- och valutapolitik nr 2 2007
2007-06-29 Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik behandlar ämnen på riksbanksnära områden. Idag publiceras årets andra nummer som innehåller fyra artiklar.  LÄS MER
Särskilt protokoll från direktionens sammanträde den 19 juni 2007
2007-07-04
Yttrande över remissen Statliga kreditgarantier för att underlätta förvärv av bostadsrätter och egna hem (s.k. förvärvsgarantier) (Fi2007/4536/BO)
2007-07-03
2007-06-29
Finansmarknadsstatistik inklusive penningmängd, maj 2007. Pressmeddelande på Statistiska centralbyråns webbplats
2007-06-29
Protokoll från direktionens sammanträde den 19 juni
2007-06-27
Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 30 maj
2007-06-20
NYHETSARKIV 
 
 
KALENDARIUM
2007-08-1009:30
Portföljinvesteringar, juni 2007
2007-08-2313:00
Direktionen sammanträder
2007-08-2413:00
Fullmäktige sammanträder
SE HELA KALENDARIET
BOKMÄRKEN
Här kan du skapa bokmärken till sidor du besöker ofta. Klicka på BOKMÄRKE som ligger till höger under menyn på alla informationssidor för att skapa ett bokmärke.
INFLATION / KPI