35 captures
06 Jun 2004 - 26 Feb 2014
JULAUGOCT
10
200620072009
About this capture


Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt
NYHETER
Portföljinvesteringar juni 2007
2007-08-10 Portföljinvesteringar med utlandet genererade i juni ett nettoutflöde på 65,2 miljarder kronor. Handeln med räntebärande värdepapper stod för det stora utflödet, då aktiehandeln resulterade i ett netto nära noll. Totalt sålde utländska investerare svenska räntebärande värdepapper för 47 miljarder netto, varav merparten var denominerade i SEK. Nettoförsäljningen bestod främst av långa statspapper, men utländska placerare sålde även långa bank och bostadspapper. Under månaden skedde också flera stora förfall och återköp av valutadenominerade värdepapper utgivna av banksektorn, vilket bidrog till det stora nettoutflödet.   LÄS MER
Ingves: Regulatory challenges of cross-border banking: Possible ways forward
2007-07-23 Riksbankschef Stefan Ingves tal "Regulatory challenges of cross-border banking: Possible ways forward" publiceras i dag. Talet hålls den 21 augusti i Australien, arrangör är Reserve Bank of Australia, Sydney. Talet publiceras endast på engelska.  LÄS MER
Yttrande över Finansdepartementets remiss om möjlighet till tillfällig nedsättning av uttaget av avgifter för insättningsgarantin
2007-08-02
Protokoll från direktionens sammanträde den 2 augusti (Per capsulam)
2007-08-02
Riksbanken ger ut broschyr om bankens roll i samhällsekonomin
2007-07-06
Särskilt protokoll från direktionens sammanträde den 19 juni 2007
2007-07-04
Yttrande över remissen Statliga kreditgarantier för att underlätta förvärv av bostadsrätter och egna hem (s.k. förvärvsgarantier) (Fi2007/4536/BO)
2007-07-03
2007-06-29
NYHETSARKIV 
 
 
KALENDARIUM
2007-08-1009:30
Portföljinvesteringar, juni 2007
2007-08-1412:00
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak håller talet "Riksbanken och penningpolitiken". OBS! Talet publiceras som ett pressmeddelande
2007-08-2313:00
Direktionen sammanträder
SE HELA KALENDARIET
BOKMÄRKEN
Här kan du skapa bokmärken till sidor du besöker ofta. Klicka på BOKMÄRKE som ligger till höger under menyn på alla informationssidor för att skapa ett bokmärke.
INFLATION / KPI
 


Kontakt English Översikt Ordlista Länkar