12 captures
27 Jun 2007 - 17 Oct 2011
AUGNOVAPR
12
200620072008
About this capture

 UTSKRIFT | BOKMÄRKE 
Kontanthantering
Riksbanken svarar för landets försörjning av sedlar och mynt. I ansvaret ingår bland annat att tillhandahålla kontanter, att förstöra sedlar och mynt som inte går att använda samt att ta emot sedlar som är ogiltiga.
 
Under de senaste åren har kontanthanteringen i Sverige genomgått stora förändringar. I enlighet med Riksbankens strategi att fokusera på kärnverksamheterna och i syfte att bidra till en effektivisering av kontanthanteringen i samhället har Riksbanken successivt minskat sitt engagemang i den operativa verksamheten.
 
Riksbanken har för närvarande två kontor kvar: Tumba och Mölndal. Via dessa
kontor tillhandahåller Riksbanken kontanter till bankerna. Bankerna står därefter för distribution till allmänheten.
 
Riksbankens mål för kontantförsörjningen är att allmänheten ska ha ett högt förtroende för svenska sedlar och mynt. Dessutom arbetar Riksbanken för att kontanter ska vara ett säkert och effektivt betalningsmedel.
 
Ett kontanthanteringsråd bildades i mars 2006. Syftet med rådet är att fungera som ett forum för att diskutera frågor kring kontanthanteringen i samhället. Mer information kring detta råd samt om den nya kontanthanteringsstrukturen som trädde i kraft den 1 april kan du läsa om via länkarna i menyn till vänster.
 

SENAST UPPDATERAD 2007-04-02 
 

Kontakt English Översikt Ordlista Länkar
RiksbankenPenningpolitikFinansiell stabilitetOperativ verksamhetStatistikPubliceratForskningSedlar & mynt
SedlarMyntStatistikKontanthanteringFrågor & Svar
KontanthanteringsrådetKontanthanteringsstrukturen