3 captures
31 Oct 2007 - 17 Oct 2011
SEPOCTAUG
31
200620072010
About this capture


Kontakt
|

English
|

Översikt
|

Ordlista
|

Länkar
 PRENUMERERA | UTSKRIFT | BOKMÄRKE 
Direktionens dagordning måndagen den 29 oktober 2007 klockan 09:00
Ärende
1. Sammanträdet öppnas
Föredragande: Stefan Ingves
 
2. Godkännande av dagordningen
Föredragande: Stefan Ingves
 
3. Penningpolitisk avstämning
A) Den ekonomiska utvecklingen
Anmärkning: Information
Föredragande: Irma Rosenberg
Information om den ekonomiska utvecklingen
Anmärkning: Diskussion
Direktionsledamöternas diskussion
B) Penningpolitisk diskussion
Anmärkning: Information
Föredragande: Irma Rosenberg
Förslag till penningpolitiskt beslut
Anmärkning: Diskussion
Direktionsledamöternas diskussion 
4. Penningpolitiskt beslut
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Stefan Ingves
 
5. Sammanträdet avslutas
Föredragande: Stefan Ingves
DOKUMENTATION


SENAST UPPDATERAD 2007-10-23 
 INNEHÅLLSANSVARIGStabsavdelningen
 

RiksbankenPenningpolitikFinansiell stabilitetOperativ verksamhetStatistikPubliceratForskningSedlar & mynt
Press & debattTalPublikationerMötesdokumentYttrandenInternationella nyheterÄrendelista
DirektionenDagordningarLöpande protokollPenningpolitiska protokollProtokollsbilagorRiksbanksfullmäktige