29 captures
07 Jun 2004 - 17 Jun 2019
AUGNOVAPR
12
200620072009
About this capture

 UTSKRIFT | BOKMÄRKE 
Giltiga sedlar
En sedel finns i omlopp i samhället under några år. Livslängden beror på valören, 20-kronorssedeln har kortast livslängd, cirka ett år. Ju högre valör desto längre livslängd, 1000-kronorssedeln varar mer än fem år.
 
I sedelnumret kan man utläsa vilket år sedeln är tryckt. Den första siffran är densamma som sista siffran i tryckåret. Andra och tredje siffran visar vilket decennium sedeln är tryckt efter en speciell kod.
 
Signaturerna på de svenska sedlarna tillhör riksbanksfullmäktiges ordföranden och riksbankscheferna.
 
Tanken bakom valet av personer på sedlarna är att de ska företräda sin egen tid, samtidigt som deras insatser har betydelse in i våra dagar.
INTERNA LÄNKAR

EXTERNA LÄNKAR


SENAST UPPDATERAD 2006-03-15 
 

Kontakt English Översikt Ordlista Länkar
RiksbankenPenningpolitikFinansiell stabilitetOperativ verksamhetStatistikPubliceratForskningSedlar & mynt
SedlarMyntStatistikKontanthanteringFrågor & Svar
Giltiga sedlar20-kronorssedel50-kronorssedel100-kronorssedel500-kronorssedel1000-kronorssedelMinnessedelBilder och information på den nya 50- och 1000-kronorssedelnOgiltiga sedlarSäkerhetsdetaljerInlösen av skadade sedlarInlösen av infärgade sedlarLag om reklam på sedlar och myntEfterbildning av sedlarSedelhistoriaPressbilderBlanketter