10 captures
08 Jul 2006 - 17 Oct 2011
AUGNOVAUG
11
200620072010
About this capture


Kontakt
|

English
|

Översikt
|

Ordlista
|

Länkar

Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt
 UTSKRIFT | BOKMÄRKE 
DATUM
2006-01-30

Forskning
Den ekonomiska forskningen inom Riksbanken bedrivs huvudsakligen inom forskningsenheten. Forskningsenheten består av tolv personer, varav ett tiotal är ekonomie doktorer. Ekonomisk forskning bedrivs även på andra enheter på avdelningen för penningpolitik och avdelningen för finansiell stabilitet och även där finns ekonomie doktorer anställda.

Ekonomerna inom enheten forskar inom många områden som har betydelse för Riksbankens verksamhet, med målet att utveckla förståelsen av ekonomin i allmänhet och penningpolitiken i synnerhet, bankväsendet, finansmarknaderna och tillsynspolitiken. Två större forskningsprojekt rör fallissemang och kreditrisker i bankers låneportföljer och utvecklingen av en estimerad dynamisk allmän jämviktsmodell för den svenska ekonomin.

Vår forskning publiceras i Riksbankens serie Working Papers och förekommer ofta i expertgranskade tidskrifter. Forskningsenhetens ekonomer deltar också vid internationella konferenser och medverkar i viktiga tidskrifter. Artiklar av forskningsenhetens medarbetare har under senare tid publicerats i American Economic Review, Journal of Monetary Economics, Journal of Economic Dynamics and Control, Review of Economic Dynamics, European Economic Review, Journal of Econometrics, Journal of Time Series Analysis, Review of Economics and Statistics och Journal of Banking and Finance.

Forskarna fungerar också som rådgivare åt beslutsfattare i frågor som rör penningpolitik och finansmarknad. Genom presentationer, rapporter och rådgivningsverksamhet, delar de sina insikter och expertkunskaper med yrkeskollegor och beslutsfattare. De arbetar också med att utveckla modeller för ekonomiska analyser och prognoser som kan användas av direktionen och policyavdelningarna.

Enheten anordnar i regel en eller två konferenser per år på teman som är av intresse för banken. Vi håller också i en internationellt inriktad seminarieserie, och har ömsesidiga utbytesprogram med Federal Reserve i Cleveland och Philadelphia. Vi samarbetar aktivt med universiteten i Stockholm och Uppsala i fråga om kurser, studenthandledning och gemensamma forskningsprojekt.

SENAST UPPDATERAD 2006-02-06 
 

ForskningMedarbetareKonferenserGästerPublikationerArtiklarSeminarierHistorisk monetär statistik