46 captures
14 Oct 2004 - 24 Jan 2012
AUGOCTDEC
31
200620072008
About this capture


Kontakt
|

English
|

Översikt
|

Ordlista
|

Länkar

Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt
ÖVERSIKT
 UTSKRIFT   |   BOKMÄRKE 
  Statistik  
Räntor & valutakurser
Riksbanksräntor
Riksbankens styrräntor
Andra riksbanksräntor
Tabell, reporänta
Tabell, referensränta
Svenska marknadsräntor
STIBOR Fixing
Statsskuldväxlar
Statsobligationer
Statsfixräntor
Bostadsobligationer
Företagscertifikat
Internationella marknadsräntor
Euromarknadsräntor 3-månaders löptid
Euromarknadsräntor 6-månaders löptid
Internationella statsobligationer 5-års löptid
Internationella statsobligationer 10-års löptid
Valutakurser
Månadsgenomsnitt på valutakurser
Årsgenomsnitt på valutakurser
Dagsnoteringar, valutakurser mot svenska kronor
SDR mot svenska kronor
TCW-index
KIX-index
Crosskurser
Valutakoder
Vikter i TCW
Detaljerad sökning bland räntor och valutor
Frågor och svar
Betalningsbalans
Finansmarknad
Finansmarknad
Svenska monetära finansinstitut
Kompletterande nordisk MFI rapportering
Tillgångar & skulder
Riksbankens tillgångar och skulder
Valutareserv och likviditetsposition
Penning- & valutamarknad
Penning- & obligationsmarknad
Valutamarknad
Penningpolitiska repor
Betalningar
Betalningar i RIX
Betalningar i Sverige och andra länder
Penningpolitisk rapport/
Inflationsrapporten
Statistisk Årsbok/
Statistical Yearbook
Fördjupningsrutor i penningpolitisk rapport/
inflationsrapporten
  Forskning  
Forskning
Medarbetare
Vetenskapliga rådgivare
Forskarnas egna webbplatser
Malin Adolfson
Kasper Roszbach
Mathias Trabandt
Sophie Claeys
Paolo Giordani
Kristian Jönsson
Giancarlo Spagnolo
Karl Walentin
Konferenser
Gäster
Publikationer
Artiklar
Seminarier
Historisk monetär statistik
Medverkande forskare
SENAST UPPDATERAD 2007-01-24 
 INNEHÅLLSANSVARIGStabsavdelningen