42 captures
15 Jun 2006 - 23 Jan 2012
AUGOCTDEC
31
200620072008
About this capture


Kontakt
|

English
|

Översikt
|

Ordlista
|

Länkar

Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt


VISSTE DU ATT
Årliga inflationen
Under Riksbankens historia, från 1668 till idag, har den årliga inflationen i genomsnitt varit 2,1-2,3 procent (osäkerheten beror främst på hur inflationen ska mätas i samband med den monetära förvirringen under andra halvan av 1710-talet). Detta kan jämföras med Riksbankens nuvarande inflationsmål på 2,0 procent.

Tyska mark
I september 1914 var Riksbankens kurs på en tysk mark 89 svenska öre. En miljard tyska mark i september 1914 kunde köpa en femtedel av Sveriges bruttonationalprodukt. 1 oktober 1923 var Riksbankens kurs på en miljard tyska mark 30 svenska kronor. En månad senare var kursen 4 svenska öre. I september 1924 var kursen under en tiondels öre. En miljard tyska mark kunde då endast köpa ½ cl svensk mjölk. I slutet av 1924 introducerades den nya marken, Reichsmarken, som sattes lika med en biljon (en miljon miljoner) gamla mark.


Forskning på Riksbanken
Målet med den ekonomiska forskning som bedrivs inom Riksbanken är att tillhandahålla en solid begreppsmässig och empirisk grund för politiska beslut. Högkvalitativ forskning är avgörande för att garantera att Riksbanken är väl förberedd att möta de utmaningar som hänger samman med att styra penningpolitiken och främja ett säkert och effektivt betalningssystem. En viktig uppgift för den ekonomiska forskningen är att tillhandahålla modeller, verktyg och analyser för att Riksbanken ska kunna fullgöra sina åligganden.
LÄS MER
FORSKNINGSNYTT
Vad kostar det att betala? Privat- och samhällsekonomiska kostnader av kontant- respektive kortbetalningar
I en ny studie från Riksbankens forskningsenhet undersöks vad den samhällsenliga kostaden för att göra en betalning är. Undersökningen avser betalning direkt vid inköpsstället, med kort eller kontanter, där man väger in de samhällsekonomiska kostnaderna för alla inblandade parter, inklusive tidskostnaderna för att köa och så vidare.
LÄS MER OM WORKING PAPER NR 212
FORSKNINGSNYTT
Workshop on Understanding and Predicting Productivity Growth
On November 30 - December 1, 2007, the Riksbank will host a research workshop on “Understanding and Predicting Productivity Growth”. The aim of the meeting is to address the following questions: (i) What are the key factors for understanding total factor productivity (TFP) growth at the disaggregate level. Especially, for sectors outside of the production of information and communication technology (ICT). (ii) What are the important determinants for understanding the recent development of aggregate TFP outcomes?  (iii) Can we improve forecasts of aggregate TFP growth by using disaggregate data? (iv) What data do we need to deepen our understanding of TFP growth?  To address the last question we plan for a panel session on data issues with representatives from statistical agencies as well as academia. 
LÄS MER OM KONFERENSEN
SENAST UPPDATERAD 2007-10-05 
 

ForskningMedarbetareKonferenserGästerPublikationerArtiklarSeminarierHistorisk monetär statistik