47 captures
02 Jun 2004 - 23 Jan 2012
AUGOCTDEC
31
200620072008
About this capture


Kontakt
|

English
|

Översikt
|

Ordlista
|

Länkar

Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt


AKTUELLT
Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter till 4 procent (publicerades den 30 oktober 2007).

Nästa reporäntebeslut publiceras klockan 9.30 den 19 december 2007.
 
Senaste talet: Rosenberg: Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation  (publicerades den 8 oktober 2007).
 
Särskilt protokoll från direktionens sammanträde den 6 september 2007 (publicerades den 20 september 2007).

Direktionen och fullmäktiges synpunkter på rapporten "En utvärdering av den svenska penningpolitiken 1995-2005"
Direktionen: Inflationsmålet ligger fast, men metoderna kan utvecklas (publicerades den 23 februari 2007).

Fullmäktige: Fullmäktige föreslår ändringar i riksbankslagen (publicerades den 23 februari 2007).


Målet för penningpolitiken
Målet för penningpolitiken är enligt riksbankslagen att "upprätthålla ett fast penningvärde". Riksbankens tolkning av detta mål är att inflationen ska vara låg och stabil.
 
Mer precist är Riksbankens mål att hålla inflationen kring 2 procent per år, där inflationen mäts som den årliga förändringen i konsumentprisindex (KPI). Runt målet finns ett toleransintervall på plus/minus 1 procentenhet. För att hålla inflationen kring 2 procent varierar Riksbanken styrräntan, den så kallade reporäntan.
LÄS MER
PENNINGPOLITISK RAPPORT 2007:3
Den 30 oktober publicerades årets tredje nummer av Penningpolitisk rapport
Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde den 29 oktober att höja reporäntan med 0,25 procentenheter till 4 procent. Det är också sannolikt att räntan behöver höjas ytterligare något framöver. Under första halvåret 2008 väntas reporäntan uppgå till cirka 4,25 procent. Riksbankens syn på den framtida reporäntan är i stort sett densamma som i juni. Räntehöjningarna bedöms bidra till att inflationen utvecklas i linje med målet på 2 procent samtidigt som produktion och sysselsättning utvecklas balanserat.

Riksbankens beslut baseras på den bild av konjunktur- och inflationsutsikterna som presenteras i den penningpolitiska rapporten.
 
LÄS MER I RAPPORTEN
UTVÄRDERING AV PENNINGPOLITIKEN
Rapport av Frederic S Mishkin och Francesco Giavazzi
Våren 2005 beslutade finansutskottet att utvärdera Riksbankens penningpolitik under perioden 1995-2005. Utskottet utsåg de båda professorerna Frederic S. Mishkin, tidigare vid Columbia University i New York och sedan september medlem av Federal Reserve, Board of Governors och Francesco Giavazzi, Bocconi University i Milano att genomföra utvärderingen.
 
Rapporten "En utvärdering av svensk penningpolitik 1995-2005" publicerades den 28 november 2005.
LÄS MER
SENAST UPPDATERAD 2007-10-30 
 

PrisstabilitetBeslut och kommunikationTransmissionsmekanismen