11 captures
3 Jun 2004 - 11 Aug 2007
JUNAUGSEP
11
200620072008
About this capture


Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt
 UTSKRIFT | BOKMÄRKE 
Säkerheter
Riksbanken lämnar krediter såväl under dagen som över natten, och använder dessutom andra penningpolitiska instrument som medför risker som motsvarar de för krediter. För att begränsa dessa risker tillämpar Riksbanken, på samma sätt som de flesta andra centralbanker och i enlighet med Riksbankslagen, principen att det ska ställas betryggande säkerheter för alla sådana exponeringar.
 
Säkerheterna utgörs i huvudsak av värdepapper, men i särskilda fall kan även utländsk valuta användas som säkerhet. Riksbanken har tillsammans med de danska och norska centralbankerna utvecklat en automatiserad lösning för att använda likviditet i en av centralbankerna som säkerhet för intradagskrediter i någon av de andra centralbankerna. Denna lösning benämns Scandinavian Cash Pool.
 
Riksbanken samarbetar även med dessa båda centralbanker när det gäller hantering av säkerheter i form av värdepapper.

SENAST UPPDATERAD 2004-05-05 
 

Kontakt English Översikt Ordlista Länkar
Om marknadsoperationerBetalningssystemMotparter och deltagareSäkerheterGuld- och valutareservRegelverk
AnvisningarAnsökan för godkännande av värdepapperAutomatiserad pantsättning