11 captures
03 Jun 2004 - 11 Aug 2007
JUNAUGSEP
11
200620072008
About this capture


Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt
 UTSKRIFT | BOKMÄRKE 
Regelverket för RIX och penningpolitiska instrument
Detta regelverk innehåller bestämmelser för RIX och penningpolitiska instrument. I förhållande till de enskilda deltagarna är regelverket avtalsvillkor i tillämpliga delar. Anledningen till att regelverket omfattar både RIX och penningpolitiska instrument är att båda systemen hänger samman på flera punkter. Riksbankens möjlighet att påverka räntan på dagslånemarknaden beror ytterst på att banken kan bestämma villkoren för och omfattningen av inlåning och utlåning över natten för de banker som deltar i RIX.
 
Dessutom är kraven på säkerheter i RIX och för penningpolitiska instrument delvis desamma. Riksbanken strävar efter att ytterligare samordna säkerhetskraven i de båda systemen.
DOKUMENTATION

INTERNA LÄNKAR


SENAST UPPDATERAD 2007-05-15 
 

Kontakt English Översikt Ordlista Länkar
Om marknadsoperationerBetalningssystemMotparter och deltagareSäkerheterGuld- och valutareservRegelverk