5 captures
08 May 2006 - 10 Aug 2007
JUNAUGSEP
10
200620072008
About this capture


Kontakt
|

English
|

Översikt
|

Ordlista
|

Länkar

Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt
Regelverk för tillgångsförvaltning
 UTSKRIFT | BOKMÄRKE 
Guld- och valutareserv
Riksbanken förvaltar Sveriges guld- och valutareserv. Riksbankslagens 7:e kapitel, 2:a paragrafen anger att "Det ankommer på Riksbanken att i valutapolitiskt syfte hålla tillgångar i utländsk valuta, utländska fordringar och guld."
 
Guld- och valutareserven består, som namnet antyder, av guld och värdepapper i utländsk valuta samt fordringar på Internationella valutafonden (IMF). Det huvudsakliga syftet med att hålla en valutareserv är att ha beredskap för valutainterventioner. Dessutom skall Riksbanken kunna ge krediter i likviditetsstödjande syfte till banker och finansiella företag med likviditetsproblem för att kunna säkerställa den finansiella stabiliteten.
 
Det primära syftet med guld och valutareservens förvaltning är att säkerställa att Riksbanken kan fullgöra dessa uppgifter. Förutsatt att detta är säkerställt ska Riksbanken dessutom inrikta förvaltningen på att generera en så god riskjusterad avkastning som möjligt.
 
Valutareserven, exklusive fordringar på Internationella valutafonden (IMF), är i huvudsak placerad i statsgaranterade värdepapper – obligationer – i sex valutor. Valet av valutafördelning bestäms främst av vilka valutor som möjliggör för Riksbanken att fullgöra sina uppgifter. Förutsatt att detta är tillgodosett placerar Riksbanken också i andra valutor för att därmed sprida valutakursrisken.
 
Valutareservens fördelning mellan olika valutor (1)
Precis som de flesta andra centralbanker äger Riksbanken också guld. Även om detta främst är en följd av guldets historiska betydelse, kan innehavet ses som en yttersta säkerhet för att använda i en krissituation om andra tillgångar inte accepteras. Numera motiveras dock guldet även av det diversifieringsbidrag det ger till den samlade finansiella tillgångsportföljen. Storleken på Riksbankens guldinnehav styrs liksom för flera andra centralbanker av den överenskommelse mellan en rad centralbanker och som reglerar möjligheterna att avyttra guld.
 
För en utförligare förklaring och diskussion om förvaltningen av och syftena med guld- och valutareserven, se länk nedan ”Finansiell tillgångsförvaltning i Riksbanken”, Penning- och valutapolitik 2006:1.
 
(1) Beteckningarna i diagrammet är förkortningar för följande valutor: USD – amerikanska dollar; EUR – euro; GBP – brittiska pund; CAD – kanadensiska dollar; AUD – australiska dollar; och NOK – norska kronor. 
DOKUMENTATION
INTERNA LÄNKAR
4 länkar
Finansiell tillgångsförvaltning i Riksbanken – Artikel i Penning- och valutapolitik 2006:1 av Tomas Ernhagen och Fredrik Olsson. | 158 Kb
Centralbankers behov av eget kapital – Artikel i Penning- och valutapolitik 2002:2 av Tomas Ernhagen, Magnus Vesterlund och Staffan Viotti. | 76 Kb
Srejber: Så förvaltas Riksbankens finansiella tillgångar | 276 Kb
Statistik över valutareserv och likviditetsposition i utländsk valuta (sidan visas under menyn Statistik).

SENAST UPPDATERAD 2006-04-21 
 

Om marknadsoperationerBetalningssystemMotparter och deltagareSäkerheterGuld- och valutareservRegelverk