12 captures
7 Jun 2004 - 11 Aug 2007
SEPAUGSEP
11
200620072008
About this capture


Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt
 UTSKRIFT | BOKMÄRKE 
Betalningssystemet RIX
Så här fungerar betalningssystemet RIX
RIX-systemet, Riksbankens system för avveckling av betalningar, kan sägas vara knutpunkten i det svenska betalningssystemet genom att samtliga betalningar mellan banker och andra aktörer slutligen slussas genom RIX. Därmed fungerar Riksbanken som bankernas bank vid avvecklingen av betalningar i svenska kronor. Avveckling av betalningar i RIX sker enligt principen om bruttoavveckling i realtid (real time gross settlement, RTGS). Överföring av betalningar sker på elektronisk väg mellan de konton som banker och vissa andra aktörer som är deltagare i RIX har hos Riksbanken. Det innebär att betalningar avvecklas en och en- och att de medel som överförs till deltagares konto omedelbart blir tillgängliga för betalningar. Avvecklingen omfattar direkta betalningar mellan deltagare och betalningar från deltagarnas kunder som förmedlas från en deltagare till en annan. Betalningar som uppkommer vid Riksbankens egna transaktioner med deltagarna, t.ex. vid försäljning av värdepapper samt in- och utväxling av sedlar och mynt avvecklas också i RIX.
 
Under åren 1999-2006 fanns ett parallellt system för avveckling i euro som var anslutet till det europeiska betalningssystemet Target.
 
I syfte att främja säkerheten och effektiviteten i systemet kan Riksbanken ge kredit under dagen, så kallad intradagskredit, för avveckling av betalningar i RIX. Kredit får dock endast beviljas mot betryggande säkerheter.
DOKUMENTATION
INTERNA LÄNKAR
3 länkar
Betalningsstatistik (sidan visas under menyn Statistik/Penning- och valutamarknad).
Regelverk för RIX och penningpolitiska instrument
RIX och Riksbankens roll i övervakningen av betalningssystemet (sidan visas under menyn Finansiell stabilitet)

SENAST UPPDATERAD 2007-01-02 

 

Kontakt English Översikt Ordlista Länkar
Om marknadsoperationerBetalningssystemMotparter och deltagareSäkerheterGuld- och valutareservRegelverk
Anvisningar vid störningarTransaktionskoder Clearingnummer för RIX-deltagareBetalningsinstruktion