NOVDECAUG
09
200620072010
3 captures
09 Dec 2007 - 17 Oct 2011
About this capture


Kontakt
|

English
|

Översikt
|

Ordlista
|

Länkar

Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt
 PRENUMERERA | UTSKRIFT | BOKMÄRKE 
Protokoll från direktionens sammanträde den 29 oktober
Närvarande
Stefan Ingves, ordförande
Lars Nyberg
Irma Rosenberg
Lars E.O. Svensson
Barbro Wickman-Parak
Svante Öberg
     –––
Leif Pagrotsky, fullmäktiges vice ordförande
     –––
Claes Berg
Mårten Bjellerup
Kerstin Hallsten
Karolina Holmberg
Per Håkansson
Ann-Christine Högberg
Gustav Karlsson
Björn Lagerwall
Pernilla Meyersson
Bengt Pettersson
Britta von Schoultz
Anders Vredin
Staffan Viotti
 
§ 1. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
 
§ 2. Penningpolitisk rapport 2007:3
Fördes särskilt protokoll.
 
§ 3. Penningpolitiskt beslut
Fördes särskilt protokoll.
 
 
 
Vid protokollet
Ann-Christine Högberg

Stefan Ingves                                      Lars E.O. Svensson
DOKUMENTATION


SENAST UPPDATERAD 2007-11-01 
 INNEHÅLLSANSVARIGStabsavdelningen
 

Press & debattTalPublikationerMötesdokumentYttrandenInternationella nyheterÄrendelista
DirektionenDagordningarLöpande protokollPenningpolitiska protokollProtokollsbilagorRiksbanksfullmäktige