48 captures
15 Nov 2006 - 7 Mar 2009
NOVDECFEB
24
200620072009
About this capture
HOME  >  Raportări
RAPORTĂRI CĂTRE BNR
Instituţii financiare nebancare (IFN)
Situaţii financiare periodice
Situaţia expunerilor instituţiilor financiare nebancare
Situaţia referitoare la nivelul fondurilor proprii
Situaţia indicatorilor privind criteriile de înscriere în Registrul special*
Situaţia clasificării creditelor, precum şi a necesarului de provizioane specifice de risc de credit*
Raportarea contabilă semestrială
Raportarea statistică a activelor şi pasivelor bilanţiere
*) Se recomanda transmiterea tuturor formularelor şi în format electronic, în forma nemodificata publicată pe acest site. Adresa de e-mail unde pot fi transmise este: ifn@bnro.ro
 
Raportări privind statistica monetară
Ghid privind statistica monetară
Bilanţul monetar
Raportare a instituţiilor de credit, a societăţilor de administrare a investiţiilor şi societăţilor de investiţii autoadminstrate care administrează fonduri de piaţă monetară. Rapoartele sunt transmise lunar, în format electronic, până cel târziu în data de 15 a lunii următoare.
Formularele sunt anexate Normei nr. 13 din 2006 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea bilanţului monetar PDF cca. 320KB  
Ratele medii ale dobânzii
Raportare a instituţiilor de credit, transmisă lunar, în format electronic, până cel târziu în data de 17 a lunii următoare.
Formularele sunt anexate Normei nr. 14 din 2006 privind statistica ratelor dobânzii practicate de instituţiile de credit PDF cca. 180KB  
Balanţa de Plăţi
Se adresează clienţilor rezidenţi ai instituţiilor de credit. Datele sunt colectate de către instituţiile de credit şi sunt transmise decadal la Banca Naţională a României.
Cercetare statistică privind Investiţiile Străine Directe
Cercetare realizată anual de către BNR în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică.
Formularele prezentate se adresează unor persoane juridice române selectate în eşantionul cercetării statistice.
Raportarea operaţiunilor valutare de capital
Toate persoanele juridice şi fizice rezidente care au încheiat contracte cu nerezidenţi pentru operaţiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung (peste un an) au obligaţia să notifice la BNR operaţiunile respective
NORMA nr. 17 din 2002 privind raportarea statistică la BNR a operaţiunilor valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung detalii...
Notă: Fişierele tip PDF pot fi vizualizate şi printate utilizând programul AcrobatReader versiunea 5.0 sau mai recentă.
În funcţie de viteza conexiunii dvs., încărcarea unui fişier 'pdf' poate dura câteva minute.
Acrobat Reader poate fi instalat gratuit de la adresa: www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
... Soluţii ale unor probleme comune.