47 captures
02 Jun 2004 - 23 Jan 2012
OCTDECMAR
31
200620072009
About this capture


Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt


AKTUELLT
Nästa reporäntebeslut publiceras den 13 februari 2008 klockan 9.30 .
 
Reporäntan lämnas oförändrad på 4 procent (pressmeddelande publicerat den 19 december 2007)
 
Protokollet från direktionens penningpolitiska sammanträde den 18 december 2007 publiceras den 8 januari 2008 klockan 9:30.
  
Penningpolitiskt protokoll från från direktionens sammanträde den 29 oktober 2007 (publicerades den 13 november 2007).
 
Senaste talet: Öberg: Riksbankens prognosförmåga (publicerades den 26 november 2007).
 
Direktionen och fullmäktiges synpunkter på rapporten "En utvärdering av den svenska penningpolitiken 1995-2005"
Direktionen: Inflationsmålet ligger fast, men metoderna kan utvecklas (publicerades den 23 februari 2007).

Fullmäktige: Fullmäktige föreslår ändringar i riksbankslagen (publicerades den 23 februari 2007).


Målet för penningpolitiken
Målet för penningpolitiken är enligt riksbankslagen att "upprätthålla ett fast penningvärde". Riksbankens tolkning av detta mål är att inflationen ska vara låg och stabil.
 
Mer precist är Riksbankens mål att hålla inflationen kring 2 procent per år, där inflationen mäts som den årliga förändringen i konsumentprisindex (KPI). Runt målet finns ett toleransintervall på plus/minus 1 procentenhet. För att hålla inflationen kring 2 procent varierar Riksbanken styrräntan, den så kallade reporäntan.
LÄS MER
PENNINGPOLITISK UPPFÖLJNING DECEMBER 2007
Riksbanken beslutade vid sitt sammanträde den 18 december att lämna reporäntan oförändrad på 4 procent. Riksbankens syn på den framtida reporäntan är i stort sett densamma som i oktober. Under första halvåret 2008 väntas reporäntan behöva höjas till cirka 4,25 procent men osäkerheten är stor till följd av oron på de internationella finansiella marknaderna. Riksbanken bedömer att denna utveckling av reporäntan bidrar till att inflationen är i linje med målet på 2 procent från 2009 och framåt samtidigt som produktion och sysselsättning utvecklas balanserat. 
 
Riksbankens beslut baseras på den bild av konjunktur- och inflationsutsikterna som presenteras i den penningpolitiska uppföljningen.
LÄS MER
UTVÄRDERING AV PENNINGPOLITIKEN
Rapport av Frederic S Mishkin och Francesco Giavazzi
Våren 2005 beslutade finansutskottet att utvärdera Riksbankens penningpolitik under perioden 1995-2005. Utskottet utsåg de båda professorerna Frederic S. Mishkin, tidigare vid Columbia University i New York och sedan september medlem av Federal Reserve, Board of Governors och Francesco Giavazzi, Bocconi University i Milano att genomföra utvärderingen.
 
Rapporten "En utvärdering av svensk penningpolitik 1995-2005" publicerades den 28 november 2005.
LÄS MER
SENAST UPPDATERAD 2007-11-26 
 

Kontakt English Översikt Ordlista Länkar
PrisstabilitetBeslut och kommunikationTransmissionsmekanismen