DECJANFEB
02
200720082009
1 capture
02 Jan 2008
About this capture


Kontakt
|

English
|

Översikt
|

Ordlista
|

Länkar

Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt
Press & debatt| Tal| Publikationer| Mötesdokument| Yttranden| Internationella nyheter| Ärendelista
Direktionen
Dagordningar
Löpande protokoll
Penningpolitiska protokoll
Protokollsbilagor
Riksbanksfullmäktige
 PRENUMERERA | UTSKRIFT | BOKMÄRKE 
Protokoll från direktionens sammanträde den 18 december
Närvarande
Stefan Ingves
Lars Nyberg
Irma Rosenberg
Barbro Wickman-Parak
Lars E. O. Svensson
Svante Öberg
     –––
Johan Gernandt, fullmäktiges ordförande
     –––
Claes Berg
Mårten Bjellerup
Kurt Gustavsson
Kerstin Hallsten
Jesper Hansson
Ann-Christine Högberg
Gustav Karlsson
Pernilla Meyersson
Britta von Schultz
Åsa Sydén
Staffan Viotti
Anders Vredin
 
§ 1. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.
 
§ 2. Penningpolitisk avstämning
Fördes särskilt protokoll.
 
§ 3. Penningpolitiskt beslut
Fördes särskilt protokoll.
 
 
 
Vid protokollet
Ann-Christine Högberg
 
Stefan Ingves                                      Lars E. O. Svensson
DOKUMENTATION
1 länk
Protokoll från direktionens sammanträde den 18 december | 40 Kb

SENAST UPPDATERAD 2007-12-27 
 INNEHÅLLSANSVARIGStabsavdelningen