55 captures
02 Jun 2004 - 04 Mar 2020
About this capture


Kontakt
|

English
|

Översikt
|

Ordlista
|

Länkar

Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt


Visste du att
Världens äldsta centralbank
Riksbanken anses vara världens äldsta centralbank och grundades 1668.
 
Sedlar och mynt
Riksbanken fick 1904 ensamrätt att ge ut sedlar och mynt.
 
Självständig centralbank
Den 1 januari 1999 fick Riksbanken en lagstadgad självständig ställning.


Riksbankens uppgifter
Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att upprätthålla ett fast penningvärde. Banken har också i uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. 
 
Riksbankens tolkning av målet om ett fast penningvärde är att inflationen ska vara låg och stabil. Konsumentprisindex, KPI, ska hållas på 2 procent. Riksbankens främsta verktyg för att påverka inflationen är reporäntan.
 
Betalningssystemet och kreditförsörjningen spelar en central roll för att ekonomin ska fungera effektivt. Riksbanken gör fortlöpande bedömningar av risker i de svenska storbankerna och i den centrala finansiella infrastrukturen.
LÄS MER
Ledningen
Direktionen styr Riksbanken
Riksbanken leds av en direktion som består av sex ledamöter. Direktionen ansvarar för hela bankens verksamhet, det vill säga penningpolitik, frågor om finansiell stabilitet, marknadsoperationer och betalningsväsende.
LÄS MER
Seminarier
Seminarier och föreläsningar
Riksbanken arrangerar två gånger per år ett tvådagarsseminarium om Riksbankens roll i samhället för lärare i ekonomi och samhällskunskap på gymnasieskolor.
LÄS MER
SENAST UPPDATERAD 2007-02-22 
 INNEHÅLLSANSVARIGStabsavdelningen
 

UppgifterLedningAvdelningarInternationelltLagstiftningLediga tjänsterSeminarierHistoriaHusetEkonomipriset