46 captures
14 Oct 2004 - 24 Jan 2012
OCTDECMAR
31
200620072009
About this capture

|
|
|
|


Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt
ÖVERSIKT
 UTSKRIFT   |   BOKMÄRKE 
  STATISTIK  
Räntor & valutakurser
Riksbanksräntor
Riksbankens styrräntor
Andra riksbanksräntor
Tabell, reporänta
Tabell, referensränta
Svenska marknadsräntor
STIBOR Fixing
Statsskuldväxlar
Statsobligationer
Statsfixräntor
Bostadsobligationer
Företagscertifikat
Internationella marknadsräntor
Euromarknadsräntor 3-månaders löptid
Euromarknadsräntor 6-månaders löptid
Internationella statsobligationer 5-års löptid
Internationella statsobligationer 10-års löptid
Valutakurser
Månadsgenomsnitt på valutakurser
Årsgenomsnitt på valutakurser
Dagsnoteringar, valutakurser mot svenska kronor
SDR mot svenska kronor
TCW-index
KIX-index
Crosskurser
Valutakoder
Vikter i TCW
Detaljerad sökning bland räntor och valutor
Frågor och svar
Betalningsbalans
Finansmarknad
Finansmarknad
Svenska monetära finansinstitut
Kompletterande nordisk MFI rapportering
Tillgångar & skulder
Riksbankens tillgångar och skulder
Valutareserv och likviditetsposition
Penning- & valutamarknad
Penning- & obligationsmarknad
Valutamarknad
Penningpolitiska repor
Betalningar
Betalningar i RIX
Betalningar i Sverige och andra länder
Penningpolitisk rapport/
Inflationsrapporten
Statistisk Årsbok/
Statistical Yearbook
Fördjupningsrutor i penningpolitisk rapport/
inflationsrapporten
SENAST UPPDATERAD 2007-01-24 
 INNEHÅLLSANSVARIGStabsavdelningen