63 captures
02 Jun 2004 - 01 Mar 2022
NOVJANFEB
15
200720082009
About this capture


Kontakt
|

English
|

Översikt
|

Ordlista
|

Länkar

Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt


VISSTE DU ATT
Reporäntan
Sedan juni 1994 har reporäntan varit Riksbankens styrränta.
 
Kronan
Sverige har haft en rörlig valutakurs sedan november 1992.


Statistik
Riksbanken bearbetar, framställer och presenterar statistik inom en rad olika områden. Betalningsbalansstatistik med bland annat bytesbalans och finansiell balans presenteras kvartalsvis av Statistiska centralbyrån (SCB), på uppdrag från Riksbanken. Detta gäller även finansmarknadsstatistik inklusive ränteundersökningen som publiceras månadsvis.
 
Riksbankens styrräntor presenteras liksom korta och långa marknadsräntor. Från valutamarknaden publiceras mittkurser för de vanligaste valutorna. Övrig statistik som presenteras är omsättning från penning- och valutamarknaden samt Riksbankens egen balansräkning den så kallade veckorapporten.
BETALNINGSBALANSSTATISTIK
Riksbanken har uppdragit åt Statistiska centralbyrån (SCB) att från den 1 september 2007 producera betalningsbalansstatistik för Riksbankens räkning. 
 
Betalningsbalansstatistiken kommer därför i fortsättningen att publiceras och finnas tillgänglig på Statistiska centralbyråns webbplats.
LÄS MER
SVENSK EKONOMISK OCH FINANSIELL STATISTIK
IMF Special Data Dissemination Standard (SDDS)
SDDS är en statistikstandard utarbetad av Internationella valutafonden som Sverige har anslutit sig till. Uppdateringar sker samma dag som ny statistik offentliggörs. Uppgifter produceras av Riksbanken, Statistiska centralbyrån, Riksgäldskontoret, Ekonomistyrningsverket och Konjunkturinstitutet.
 
Gå till Statistiksamlingssidan (öppnas upp i nytt fönster)
SENAST UPPDATERAD 2007-10-10 
 INNEHÅLLSANSVARIGAdministrativa avdelningen
 

Räntor & valutakurserBetalningsbalansFinansmarknadTillgångar & skulderPenning- & valutamarknadBetalningar