1,534 captures
01 Jun 1997 - 20 Oct 2021
About this capture


Kontakt
|

English
|

Översikt
|

Ordlista
|

Länkar

Riksbanken Penningpolitik Finansiell stabilitet Operativ verksamhet Statistik Publicerat Forskning Sedlar & mynt
NYHETER
Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter till 4,25 procent
2008-02-13 Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde den 12 februari att höja reporäntan till 4,25 procent. Beslutet om reporäntans nivå kommer att tillämpas från onsdagen den 20 februari. Inflationen väntas vara hög samtidigt som konjunkturen fortfarande är god. En reporänta på omkring 4,25 procent under det närmaste året bidrar till att föra tillbaka inflationen mot målet på 2 procent på ett par års sikt. Det leder samtidigt till att produktion och sysselsättning utvecklas balanserat. Osäkerheten om de framtida konjunktur- och inflationsutsikterna är dock stor.   LÄS MER
Nya kalenderuppgifter hösten 2008
2008-02-13 Kalendariet har uppdaterats med datum för direktionens sammanträden och publicering av penningpolitiska- och stabilitetsrapporter hösten 2008  LÄS MER
Riksbanken klarar målen 2007
2008-02-12 Under 2007 nådde Riksbanken de mål som satts upp för verksamheten. Det visar den årsredovisning som banken idag lämnat till sin uppdragsgivare, Sveriges riksdag.  LÄS MER
Yttrande över remiss om Tjänsteman i beredskap samt ledningsfunktion (Dnr 1142/2007)
2008-02-12
Protokoll från fullmäktiges sammanträde den 1 februari
2008-02-12
2008-02-12
Direktionens dagordning tisdagen den 12 februari 2008 klockan 09.00
2008-02-11
2008-02-08
Riksbanksfullmäktiges beslut om vinstdisposition
2008-02-08
NYHETSARKIV 
 
 
KALENDARIUM
2008-02-2509:30
Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion den 12 februari 2008 publiceras.
2008-03-1313:00
Direktionen sammanträder
2008-03-1413:00
Fullmäktige sammanträder
SE HELA KALENDARIET
BOKMÄRKEN
Här kan du skapa bokmärken till sidor du besöker ofta. Klicka på BOKMÄRKE som ligger till höger under menyn på alla informationssidor för att skapa ett bokmärke.
INFLATION / KPI