Statistiska centralbyrån
194 captures
08 Dec 2003 - 24 May 2022
JANMARAPR
03
200720082009
About this capture

Tredubbelt rekord på arbetsmarknaden år 2007
Under år 2007 ökade antalet sysselsatta i åldern 15-74 år med 111 000 personer jämfört med år 2006. Totalt var antalet sysselsatta 4 451 000 personer. Ökningen med drygt 100 000, liksom nivån med drygt 4,5 miljoner sysselsatta, tangerar de högsta värden som uppmätts i AKU. Antalet arbetade timmar ökade med 3,1 procent till 138,6 miljoner timmar per vecka, även detta är det högsta värde som uppmätts. Arbetslösheten var 6,1 procent, en nedgång med 1,0 procentenheter.
3 mars • Till pressmeddelandet »
Nyregistreringar av fordon
under februari
Under februari 2008 nyregistrerades 22 898 personbilar totalt i riket, vilket är en ökning med 1,9 procent jämfört med februari 2007. Av de fordon som nyregistrerades var 21 668 av årsmodell 2006-2008, medan 1 230 var av äldre årsmodeller. Företag inom bildetaljhandeln stod för knappt 25 procent av alla nyregistreringar.
3 mars • Till pressmeddelandet »
Sveriges BNP ökade med 2,8 procent fjärde kvartalet
Bruttonationalprodukten (BNP) ökade fjärde kvartalet 2007 med 2,8 procent, kalenderkorrigerad, jämfört med motsvarande kvartal 2006. Hushållens konsumtionsutgifter ökade kraftigt och de fasta bruttoinvesteringarna utvecklades fortsatt starkt. Utrikeshandeln med varor höll tillbaka BNP-tillväxten även detta kvartal. Jämfört med tredje kvartalet 2007 ökade BNP med 0,8 procent, säsongrensad.
29 feb • Till pressmeddelandet »
Arbetskraftskostnaderna ökade med 3,3 procent för arbetare och 2,5 procent för tjänstemän
Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för december 2007 beräknats till 162,7 för arbetare och 179,3 för tjänstemän. Sedan december 2006 har arbetskraftskostnaden ökat med 3,3 procent för arbetare och med 2,5 procent för tjänstemän.
29 feb • Till pressmeddelandet »
Detaljhandelsindex januari 2008
28 feb • Till pressmeddelandet (PDF-fil)»
Hög export av tjänster under fjärde kvartalet
28 feb • Till pressmeddelandet »
SCB-Indikatorer februari 2008
Läs bland annat om:
Till publikationen »
Vilka utbildningar leder till jobb?
Högskoleverket publicerar i dag, måndag den 3 mars, en rapport med prognoser om hur arbetsmarknaden kommer att se ut för dem som börjar studera i höst. SCB har medverkat i arbetet med att ta fram underlaget.
Till Högskoleverkets webbplats »
Löneökningarna hittills 3,2–3,6 procent i privat sektor
De genomsnittliga löneförändringarna för de tretton senaste månaderna var inom privat sektor 3,6 procent för arbetare och 3,2 procent för tjänstemän. För den statliga sektorn var genomsnittet 3,0 procent. För kommuner och landsting var motsvarande genomsnitt 1,7 procent respektive 2,9 procent.
29 feb • Till pressmeddelandet »
Kvinnor mest intresserade av högskolestudier
Sex av tio elever i gymnasieskolans avgångsklasser läsåret 2007/08 planerar att börja läsa på högskolan inom tre år. Andelen är högre bland kvinnor än bland män, 67 jämfört med 51 procent. Det visar en undersökning som utfördes oktober - december 2007 och som nu presenteras i ett Temablad.
Till publikationen »
KURSER OCH SEMINARIER
Alla kurser och seminarier »
 
Publiceringskalender
Pressrummet
Nyhetsavisering
SNABBA SIFFROR
Arbetslöshet 6,4 %
(januari 2008)
Folkmängd 9 182 927
(31 december 2007)
Konsumentpriser 3,2 %
(januari 2008 jämfört med januari 2007)
BNP +2,8 %
(4 kv 2007 jmf med 4 kv 2006)
Fler snabba siffror »
SCB TIPSAR
» Klassrummet
» Prisomräknaren
» Namnstatistik
» Lönedatabas
» Statistisk årsbok
» Kundtidningen Källa: SCB
» Tidskriften Välfärd
» Webbmagasinet Artikulerat
» Myndighetsregistret
VISSTE DU ATT ...
Det finns omkring 2 miljoner småhus i Sverige.

Läs mer om boende och byggande
© 2006 SCB | SCB, Box 24300, S-104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08 - 506 940 00 | 019 - 17 60 00  
Om webbplatsenOm SCBFråga ossLediga platserIn English
ArbetsmarknadBefolkningBoende, byggande och bebyggelseEnergiFinansmarknadHandel med varor och tjänsterHushållens ekonomiHälso- och sjukvårdInformationsteknikJord- och skogsbruk, fiskeKultur och fritidLevnadsförhållandenMedborgarinflytandeMiljöNationalräkenskaperNäringsverksamhetOffentlig ekonomi Priser och konsumtionRättsväsendeSocialförsäkring m.m.SocialtjänstTransporter och kommunikationerUtbildning och forskningKlassrummetPressrummetInformation och bibliotekSveriges ekonomiLöner och arbetskostnaderIntegrationRegioner och kommunerEU-faktaForskare och UniversitetFrån vaggan till gravenMetodinformationSjukfrånvaro och ohälsaInformationstjänsterNyhetsaviseringInternationell statistikEurostat statistik - supportMyndighetsregisterRegionala statistikprofilerSCB - det kompletta frågeinstitutetSCB:s FöretagsregisterSpecialuttag från befintliga registerSvensk ämnesövergripande statistikUtlandsuppdrag - ICOSvensk statistikInternationell statistikStandarder och klassifikationerFöretagsundersökningarIndivid- och hushållsundersökningarOffentlig sektorABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVYÅÄÖStatistikdatabasenSveriges officiella statistik