42 captures
15 Jun 2006 - 23 Jan 2012
DECMARMAY
02
200720082009
About this capture

|
|
|
|VISSTE DU ATT
Årliga inflationen
Under Riksbankens historia, från 1668 till idag, har den årliga inflationen i genomsnitt varit 2,1-2,3 procent (osäkerheten beror främst på hur inflationen ska mätas i samband med den monetära förvirringen under andra halvan av 1710-talet). Detta kan jämföras med Riksbankens nuvarande inflationsmål på 2,0 procent.

Tyska mark
I september 1914 var Riksbankens kurs på en tysk mark 89 svenska öre. En miljard tyska mark i september 1914 kunde köpa en femtedel av Sveriges bruttonationalprodukt. 1 oktober 1923 var Riksbankens kurs på en miljard tyska mark 30 svenska kronor. En månad senare var kursen 4 svenska öre. I september 1924 var kursen under en tiondels öre. En miljard tyska mark kunde då endast köpa ½ cl svensk mjölk. I slutet av 1924 introducerades den nya marken, Reichsmarken, som sattes lika med en biljon (en miljon miljoner) gamla mark.


Forskning på Riksbanken
Målet med den ekonomiska forskning som bedrivs inom Riksbanken är att tillhandahålla en solid begreppsmässig och empirisk grund för politiska beslut. Högkvalitativ forskning är avgörande för att garantera att Riksbanken är väl förberedd att möta de utmaningar som hänger samman med att styra penningpolitiken och främja ett säkert och effektivt betalningssystem. En viktig uppgift för den ekonomiska forskningen är att tillhandahålla modeller, verktyg och analyser för att Riksbanken ska kunna fullgöra sina åligganden.
Läs mer
FORSKNINGSNYTT
Summer internship at Sveriges Riksbank for PhD Students
Sveriges Riksbank, the central bank of Sweden, invites applications for our summer program for graduate students. The selected four summer interns will spend a period from mid-June to the end of August 2008 with the Research Division at the Riksbank.
Read more
WORKSHOP
Riksbankens håller workshop på temat "Hushållens skulder, bostadspriser och ekonomin"
Sveriges Riksbank kommer att arrangera en workshop på temat "Hushållens skulder, bostadspriser och ekonomin" den 19-20 september 2008.
Läs mer om konferensen
SENAST UPPDATERAD 2008-02-18 
 INNEHÅLLSANSVARIGAvdelningen för penningpolitik
 

RiksbankenPenningpolitikFinansiell stabilitetOperativ verksamhetStatistikPubliceratForskningSedlar & mynt
ForskningMedarbetareKonferenserGästerPublikationerArtiklarSeminarierHistorisk monetär statistik