24 captures
14 May 2007 - 03 Mar 2022
FEBMARMAY
21
200720082009
About this capture
          Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ (Single Euro Payments Area - SEPA)

Mετά την εισαγωγή του ευρώ σε φυσική μορφή στις χώρες της ζώνης του ευρώ το 2002, μεγάλη πρόκληση παρέμεινε η δημιουργία ενός ενιαίου χώρου και για τις πληρωμές με χρήση άλλων μέσων πληρωμής, εκτός των μετρητών. Στο πλαίσιο αυτό η ευρωπαϊκή τραπεζική κοινότητα δημιούργησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών και ξεκίνησε, έτσι, το έργο που καλείται SEPA από τα αρχικά των λέξεων Single Euro Payments Area.
Τι είναι o SEPA
Ο SEPA είναι ένας χώρος στον οποίο οι καταναλωτές, οι εταιρίες και οι λοιποί οικονομικοί παράγοντες θα είναι σε θέση να διενεργούν και να δέχονται εγχώριες και διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ με τους ίδιους βασικούς όρους και τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση. Σκοπός του SEPA είναι η δημιουργία μιας ενοποιημένης, ανταγωνιστικής και καινοτόμου αγοράς πληρωμών μικρής αξίας στον ευρωπαϊκό χώρο, όπου οι πληρωμές σε ευρώ χωρίς μετρητά θα διενεργούνται με τη χρήση ενός μόνο τραπεζικού λογαριασμού και μιας ενιαίας δέσμης μέσων πληρωμών.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην έκδοση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
"Ο Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA)".
Ποιούς αφορά
Ο SEPA έχει την πλήρη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωσυστήματος και προωθείται με πρωτοβουλία του τραπεζικού κλάδου, ο οποίος επικεντρώνει τις προσπάθειές του στην ανάπτυξη των μέσων πληρωμών SEPA (μεταφορές πιστώσεων, άμεσες χρεώσεις και πιστωτικές/ χρεωστικές κάρτες), τα οποία τελικά θα αντικαταστήσουν τα αντίστοιχα εθνικά μέσα πληρωμής. Στη δημιουργία του SEPA εμπλέκονται, πέραν των πιστωτικών ιδρυμάτων, τα συστήματα εκκαθάρισης και συμψηφισμού, οι επιχειρήσεις, οι καταναλωτές, οι κρατικές αρχές και οι φορείς δημόσιας διοίκησης.
Σχέδιο μετάβασης
Η Ελληνική τραπεζική κοινότητα έχει δεχθεί την αναγκαιότητα μετάβασης στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών και έχει για το σκοπό αυτό δημιουργήσει κατάλληλη οργανωτική δομή.
Οργάνωση
Έχει συσταθεί το SEPA Forum με αντικείμενο την παρακολούθηση της προετοιμασίας μετάβασης. Στο SEPA Forum προεδρεύει Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και συμμετέχουν η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, η ΔΙΑΣ Α.Ε., η οποία διαχειρίζεται και λειτουργεί σύστημα πληρωμών λιανικής, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, η Ένωση Ελληνικών Εμπορικών Επιμελητηρίων, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας και Ενώσεις Καταναλωτών. Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών έχει αναλάβει το σχεδιασμό και την υλοποίηση, μέσω ειδικών ομάδων εργασίας που έχει συστήσει για την επεξεργασία των επιμέρους θεμάτων, και της Εκτελεστικής Επιτροπής που αποτελεί το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων για τις τράπεζες.
Χρονοδιάγραμμα
Το χρονοδιάγραμμα περιλαμβάνει τρία στάδια: α) το σχεδιασμό, που ξεκίνησε το 2004 και έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, β) την υλοποίηση, η οποία ξεκίνησε στα μέσα του 2006 και προβλέπεται να περατωθεί στο τέλος του 2007 και γ) τη φάση μετάπτωσης της οποίας η έναρξη τοποθετείται στις αρχές του 2008 και ένα σημαντικό τμήμα της εκτιμάται ότι θα έχει επιτευχθεί στο τέλος του 2010. Ειδικότερα, οι τράπεζες εντός του 2007 αναπτύσσουν τα προϊόντα SEPA, τα οποία θα αρχίσουν να διαθέτουν στο κοινό από τον Ιανουάριο 2008. Oι προετοιμασίες και ο σχεδιασμός του τραπεζικού συστήματος για την μετάπτωση στο SEPA παρουσιάζονται στο κείμενο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών "SEPA Implementation and Migration in Greece".
Αρχή Σελίδας
Κανονιστικό πλαίσιο
Με την oδηγία 2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά θεσπίζεται ένα εναρμονισμένο νομικό πλαίσιο για την αγορά πληρωμών της Κοινότητας.
Ο Κανονισμός (ΕΚ) 2560/2001 σχετικά με τις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ καθόρισε την εξίσωση των προμηθειών μεταξύ των εγχώριων και διασυνοριακών πληρωμών για ποσά έως € 50.000.
Αρχή Σελίδας
Πρότυπα
Ο SEPA προϋποθέτει τη χρήση κοινών πανευρωπαϊκών προτύπων και επιχειρηματικών πρακτικών ώστε να επιτευχθεί η πλήρως αυτοματοποιημένη και αποδοτική επεξεργασία των μέσων πληρωμών.
Ενδεικτικά, τα ακόλουθα πρότυπα χρησιμοποιούνται στις πληρωμές SEPA.
Διεθνής αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN - International Bank Account Number): προσδιορίζει την τράπεζα και τον αριθμό λογαριασμού του δικαιούχου μιας πληρωμής. Στο περιβάλλον SEPA, η χρήση του IBAN είναι προαπαιτούμενο για την αυτοματοποιημένη επεξεργασία των εντολών πληρωμής. Περισσότερες πληροφορίες για το ΙΒΑΝ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.

Κωδικός αναγνώρισης τράπεζας (BIC-Bank Identifier Code): χρησιμοποιείται από το μηχανισμό μεταβίβασης ηλεκτρονικών τραπεζικών μηνυμάτων SWIFT προκειμένου να προσδιορισθεί μία τράπεζα ή/ και το υποκατάστημα μιας τράπεζας.
Αρχή Σελίδας
Δημοσιεύσεις / Ομιλίες
ΕΚΤ: "SEPA - From concept to Reality (5th Progress Report)"

ΕΚΤ: "Προς έναν Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε ευρώ – Στόχοι και Προθεσμίες – 4η Έκθεση Προόδου"

ΕΚΤ: "The Eurosystem’s view of a SEPA for cards"

ΕΚΤ: "Ενιαίος χώρος Πληρωμών σε ευρώ – Κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας"
Αρχή Σελίδας
Εκδηλώσεις
Ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ (SEPA), Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο
Αρχή Σελίδας
Σύνδεσμοι
Ελληνική Ένωση Τραπεζών
ΔΙΑΣ Α.Ε.
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών
SWIFT
Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης ISO (International Organization for Standardization)
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζικών Προτύπων (European Committee for Banking Standards - ECBS)
Αρχή Σελίδας
Τράπεζα της ΕλλάδοςAνακοινώσειςΈρευνα και ΔημοσιεύσειςΣτατιστικά ΣτοιχείαΤραπεζογραμμάτια / Κέρματα ΔραχμώνΕυρώΑποδεκτοί τίτλοι / ΑντισυμβαλλόμενοιΕποπτείαΠρόσφατες ΠληροφορίεςΟμιλίεςΒιβλιοθήκηΣχέδιο ΠλοήγησηςΣύνδεσμοιΕπικοινωνίαΕνιαίος Χώρος Πληρωμών σε ΕυρώΕπιτόκια / Προμήθειες ΤραπεζώνΑγγλική Έκδοση